AANTAL VERKEERSDODEN AAN DE HOGE KANT

Het jaar 2019 is afgesloten met 80 verkeersdoden. Op oudjaar zijn maar liefst 4 personen omgekomen in het verkeer. In 2018 was het jaar afgesloten met 76 verkeersdoden. Voor 2017 was dat gesteld op 85 verkeersdoden. Met deze cijfers zien we dat het aantal verkeersdoden per jaar nog steeds aan de hoge kant ligt in Suriname. Vanaf 2010 was er een dalende trend in het aantal verkeersdoden. Aan deze trend is in 2016 aan een eind gekomen. Sindsdien is het aantal verkeersdoden elk jaar gestegen. In 2016 was het aantal verkeersdoden 75. Het is triest dat het verkeer elk jaar zoveel levens eist. Elk jaar worden er maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te garanderen, maar ze lijken weinig vruchten af te werpen. Zo is september elk jaar Verkeersveiligheids-maand, maar teleurstellend genoeg lijkt het bijna alsof de meeste en ergste aanrijdingen juist in die maand plaatsvinden. Hoe meer voorlichting er gegeven wordt, hoe meer het lijkt alsof de regels overtreden worden. In het verkeer ontbreekt het veel bestuurders van voertuigen aan verantwoordelijkheidsgevoel; zij racen over de weg zonder na te denken over de eventuele gevolgen voor anderen en zichzelf. Dit geldt niet alleen voor autobestuurders, maar ook voor bromfietsers, fietsers en motorfietsers. Vaak wordt alleen de schuld gegeven aan autobestuurders, maar er zijn genoeg andere weggebruikers die zich misdragen in het verkeer. Fietsers en bromfietsers rijden tussen de auto’s door en storen zich vaak helemaal niet aan de verkeersregels, met alle gevaren van dien. Ze steken vlak voor een auto, nog snel de weg over. Een veilig verkeer is de verantwoordelijkheid van een ieder, ook van de voetgangers. Op dit moment staat Suriname nog ver van de doelen van de Verenigde Naties om het aantal verkeersdoden met 50 procent te verminderen. Er zouden meer gecoördineerde acties moeten komen om deze doelen te realiseren, maar als deelnemers in het verkeer hun verantwoordelijkheid niet serieus nemen, zal alles tevergeefs zijn.

More
articles