‘Toenemende goktentjes paddenstoelenplaag’

Procureur-generaal, Roy Baidjnath Panday gedurende zijn toespraak bij de opening van het nieuwe zittingsjaar van het Hof van Justitie over een schandalige groei van goktentjes van gokbedrijven en bepleitte in dit kader een preventie van de landelijke paddenstoelenplaag. Hij gaf aan, dat de bedrijven die grif toestemming kregen van de overheid voor hun operaties, nu dezelfde overheid aan het werk zetten om na te gaan, hoe controle moet worden ingesteld en uitgevoerd.
“En frappant genoeg wordt ook over het internet gokken aangeboden en toegankelijk is voor 18-jarigen en ouder, hetgeen de vraag doet ontstaan hoe je de leeftijdsvereiste controleert”, aldus de PG. Volgens hem is het haast zeker, dat het resultaat van de in uitvoering zijnde Nationaal Risico Analyse (NRA) tegen het witwassen (ML) en de terrorisme financiering (TF), maatregelen met zich zal meebrengen, die getroffen moeten worden om ons Anti-Money Laundering (AML)/ Combating the Finan-cing of Terrorism (CFT) regiem te boosten en in lijn te brengen met internationale standaarden, om zo blacklisting te voorkomen. Hij benadrukte dat ordening van de gaming branche, slechts een domein is. Hij verwacht dat het Project Management Team (PMT) belast met de NRA, met de technische expertise van de IDB, succesvol zal zijn om de kwetsbaarheden voor ML/TF zichtbaar te maken, waar Suriname maatregelen moet treffen ter mitigering van de dreigingen. “Naast de verruiming van wet en regelgeving zal het toezicht op de naleving van de AML/CFT regelgeving versterkt moeten worden en zullen interventies voor handhaving, vervolging en berechting veel vaker moeten geschieden”, zei Baidjnath Panday. Hij merkte tevens op dat een internationale trend te zien is, waarbij criminelen, illegaal verdiend vermogen toch weten te verbergen of te verhullen, al dan niet met medewerking van spelers in de bovenwereld “en roept de internationale gemeenschap ons, op om naast strafrechtelijke interventies voor het uiteindelijk ontnemen van zwart geld, tevens robuuste fiscale interventie mogelijkheden aan te wenden”. De PG voegde eraan toe, dat het immers ligt op de weg van de persoon om de herkomst van zijn vermogen aan te geven en bij illegaliteit heeft de fiscus een taak voor het afpakken en kan vervolgens ook doormelding aan justitie plaatsvinden voor een strafrechtelijk onderzoek. Hij noemde het initiatief ter verstrekking van fiscale identiteitsnummers aan personen een zeer welkome eerste stap, “maar het mag niet hierbij blijven”, aldus Baidjnath Panday.

door Johannes Damodar Patak

More
articles