September 21, 2019


EEN SELECT GROEPJE


September 21, 2019

Een van de verworvenheden van de moderne tijd is toch wel het internet. Had je vroeger gewoon pech als je je favoriete actualiteitenprogramma gemist had, tegenwoordig kun je dankzij het internet, een groot aantal tv- en radioprogramma’s terugzien dan wel terugluisteren. Zo kon Keerpunt de uitzending van ABC Actueel van afgelopen woensdag, terugluisteren. Daarin kwam Jim Bousaid, voormalig CEO van de Hakrinbank,  aan het woord. Hij vertoeft momenteel in Rotterdam, Nederland, maar volgt het nieuws op de voet. De welhaast euforische stemming waarin Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank, verkeert, is Bousaid niet ontgaan en hij plaatst daar enige kanttekeningen bij. Governor Van Trikt is enthousiast, meer dan enthousiast, omdat de Federal Reserve Bank (FED) New York, de eerste zending chartale US-dollars heeft verstuurd naar de Centrale Bank van Suriname, CBvS, en daar zijn volgens de governor, maanden van voorbereiding aan voorafgegaan. Bousaid deelt het enthousiasme van Van Trikt, hij stelt dat het goed is dat de Bank cash US-dollars heeft ontvangen, ‘’maar je moet het niet overdrijven’’, zegt hij. De dollars leveren een bijdrage om de spanning op de valutamarkt te verminderen, maar het is, aldus Bousaid, absoluut niet zo, dat de spanning helemaal gaat verdwijnen en ook gaat de koers niet structureel omlaag, de elementen voor een koersdaling, onder andere meer export, zijn niet aanwezig. De Bank heeft overigens geen rekening geopend bij de FED, de Bank heeft er namelijk al jarenlang een rekening. Nieuw is dat de Bank de afspraak met de FED heeft gemaakt dat zij van haar rekening grote contante bedragen mag trekken. De FED stelt dus geen geld beschikbaar. De rekening van de CBvS wordt gevoed door de Bank zelf en door commerciële banken. De Centrale Bank trekt dus contante bedragen van haar eigen rekening en om daar toestemming voor te krijgen, is volgens Bousaid niet zo moeilijk. Het gaat immers om geld van de Centrale Bank zelf. ‘’De heisa die Suriname hierover maakt, is volstrekt misplaatst’’, aldus Bousaid. ‘’Giraal geld heeft de boventoon en het trekken van grote contante bedragen en daarmee over de wereld sjouwen, is typisch iets van landen die onderontwikkeld zijn’’, stelde de voormalig bankdirecetuer, die hiermee gelijk duidelijk maakt dat Suriname er niet trots op hoeft te zijn ‘te behoren tot de selecte groep van landen die voldoen aan de stringente voorwaarden die de FED stelt voor het verzorgen van valutadiensten’, zoals de Bank aangeeeft in een persbericht. De strenge voorwaarden vallen mee en wat de ‘selecte groep’ betreft, ‘’alleen onderontwikkelde landen sjouwen met contant geld over de wereld’’, aldus Bousaid. Verhelderend, zo een vraaggesprek met de voormalige directeur van de Hakrinbank. Bousaid bekijkt het hele gebeuren kritisch en met de nodige kennis en dat levert toch een heel ander beeld op dan het roze plaatje dat we via de staatsmedia voorgeschoteld krijgen. Daar sprak Bousaid zich overigens ook over uit, zo hekelde hij het filmpje dat gemaakt is door het Nationaal Informatie Instituut, NII, wat staat op Facebook en op de site van het NII. In het filmpje is governor Van Trikt pontificaal in beeld. Hij feliciteert de samenleving met het behaalde succes, namelijk de bezending cash dollars en zegt ook nog dat dit ‘’een mijlpaal voor Suriname is’’. Dat laatste is dus zwaar overdreven, maar dat terzijde. Zeer kwalijk is volgens Bousaid dat een staatspropaganda-instituut informatie over de Bank verspreidt. Hij roept de Bank op informatie niet te laten verzorgen door het NII. ‘’De Bank is een onafhankelijke monetaire autoriteit en dat een overheidsorgaan informatie over de Bank verspreidt, is dus volstrekt, volstrekt onjuist’’, zegt Bousaid. Het is ‘’not done’’ en schaadt volgens hem het imago van de Bank. Keerpunt heeft met genoegen geluisterd naar Jim Bousaid en denkt met weemoed terug aan de dagen dat hij de scepter zwaaide op de Hakrinbank en zaken die niet klopten, wist te verduidelijken.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249