September 21, 2019


RAVAGE GAAT ONGEHINDERD DOOR


September 21, 2019

We hebben dan wel een Minamataverdrag ondertekend en geratificeerd in De Nationale Assenblee maar we houden ons dus duidelijk niet aan de vereisten opgenomen in dit verdrag. Het gebruik van kwik bij de goudwinning is absoluut niet afgenomen en ook in onze hoofdstad worden giftige kwikdampen ononderbroken via de verschillende schoortstenen van de goudbranderijen de atmosfeer in gebracht. Van filterinstallaties is op deze schoorstenen nog steeds geen sprake. In het binnenland gaat de vervuiling van ons milieu door de kwiklozingen en rivieren, kanalen en kreken ongehinderd door.  Skalians woelen de oevers van de verschillende rivieren gewoon om en ook hier is de vervuiling niet gering. Op de foto een skalian doende met de goudwinning in het Brokopondogebied.  Wie behoren deze drijvende goudwininsallaties toe? Juist ja, aan de regering gelieerde figuren die lak hebben aan het beschermen van het milieu. Geld verdienen is het enige wat hen interesseert.   Als we als lidland van de Verenigde Naties internationale verdragen tekenen en ook nog ratificeren behoren we ons ook aan het overeengekomene te houden. Doen we dat uit eigen winstbejag niet dan komen we als hoogst onbetrouwbaar over en begaan wij de zoveelste blunder.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249