July 6, 2019


SKALIANRAMP


July 6, 2019

Skalians blijven een ware actieve ramp in ons binnenland. Net zoals in andere landen er natuurrampen voorkomen, hebben wij skalians, goudzoekers en houtroof als ramp in de natuur. Er zijn de afgelopen weken weer skalians gesignaleerd die actief de bodem in de Marowijnerivier in het Paamaka gebied omwoelen en zij richten een enorme ravage aan in dit gebied. De beelden die via sociale media worden verspreid, spreken boekdelen. Daarnaast hebben skalians nooit rekening gehouden met de veiligheid of gezondheid van de mensen die zich begeven op het water. Doordat de skalians diverse ankerkoorden hebben gespannen over de rivier, is het levensgevaarlijk in de avonduren op de rivier te varen, omdat die koorden ‘s nachts moeilijk te zien zijn met alle nare gevolgen van dien. Omdat de rivier deels is uitgemijnd, proberen de skalians hun slag te slaan in de omgeving van de eilanden en het vasteland in het gebied. De Paamaka gemeenschap ondervindt hierbij ernstige last en hun leefomstandigheden worden drastisch ontwricht. Ook is gebleken, dat er bepaalde dignitarissen zijn die ‘diensten’ verlenen aan de skalianhouders tegen een vergoeding, waarbij het eigen belang boven het algemeen belang prevaleert. Deze dignitarissen verdedigen voortdurend de aanwezigheid van de skalians. Deze negatieve ontwikkeling is al een tijdje gaande, zonder dat de overheid daarbij ingrijpt. Het is voor niet-ingewijden onbegrijpelijk, waarom de regering tot op heden niet kan of wil optreden tegen deze skalianhouders. Het is nu meer dan duidelijk, dat er wet- en regelgeving moet komen voor de skalians. Door het niet ingrijpen van de overheid, worden de grondwettelijke rechten van de Paamaka gemeenschap, ernstig geschonden. De Paamaka gemeenschap is nu machteloos en radeloos. Zij wordt vooral psychisch uitgebuit en vernederd, waardoor zij niet kan genieten van haar daadwerkelijke leefomgeving. De regering moet zo snel mogelijk drastische maatregelen treffen, zodat de Paramaccaners worden bevrijd uit de huidige onhoudbare situatie waarin de skalians ze hebben gebracht.