July 6, 2019


ALLE LIJKEN UIT DE KAST MET IFRS


July 6, 2019

In Suriname bestaat allang de behoefte aan meer duidelijkheid voor wat betreft de richtlijnen voor de financiële jaarverslaggeving. De toepassing van de International Financial Reporting Standards, IFRS, bij het opstellen van een jaarrekening bevordert financiële rapportages van ondernemingen wereldwijd. In de Wet op de Jaarrekening (2017), wordt bepaald dat de banken, als organisaties van openbaar belang, vanaf de jaarrekening over het boekjaar 2020 moeten voldoen aan de toepassing van de IFRS-criteria. In 2016 was Finabank de eerste bank die volledig in lijn met haar ingezette strategie, haar financiële rapportage heeft gebracht naar de internationale standaard voor banken: International Financial Reporting Standards, IFRS. De Finabank publiceerde op 1 december 2016, haar verkorte halfjaarcijfers 2016, opgesteld op basis van IFRS nadat intern een heel transitietraject had plaatsgevonden. Het is reeds een feit, dat banken in de regio zijn overgestapt op IFRS en wereldwijd zijn beursgenoteerde bedrijven verplicht op deze wijze te rapporteren. De verandering van verslaggevingsstelsel maakt aanpassingen noodzakelijk in processen, systemen, alsook in de jaarrekening en leidt mogelijk tot veranderingen in de financiële positie van organisaties. In Suriname zijn er consultants die bedrijven kunnen bijstaan met de implementatie van IFRS. Deze consultants passen de nieuwe regels toe op het gebied van IFRS, brengen consequenties in kaart en implementeren vervolgens de jaarlijkse controle of die voldoet aan de regels van IFRS. Wanneer de IFRS-richtlijnen wettelijk verplicht worden toegepast binnen de daarvoor in aanmerking komende organisaties waaronder de Surinaamse banken, dan zullen zij alle lijken uit de kast moeten halen, want anders zullen zij nooit voldoen aan de eisen. De invoering van de IFRS-richtlijnen zal dus een zwaar drukkende nieuwe verplichting zijn waaraan binnen een gestelde termijn moet zijn voldaan. Na het proces van de inhoudelijke analyses en vaststelling van de vereiste aanpassingen, zal het traject vervolgen in een project voor het doorvoeren van de veranderingen in de processen en systemen voor financiële rapportage. Deze manier van aanpak wordt onder meer bepaald door de kwaliteit van de huidige processen en systemen voor financiële rapportage. De gekozen strategie voor de IFRS-invoering, wordt bepaald in de tijd die de organisatie nog rest om de wijzigingen door te voeren en de met de invoering gepaard gaande kosten. Als alle banken, dus ook de banken die nu niet publiceren, moeten voldoen aan de IFRS-eisen voor de door hen te publiceren jaarverslagen, worden zij naar dezelfde maat gemeten, kunnen onderling beter vergeleken worden en tonen dan in volle transparantie wat zij waard zijn en wat er nog in de kast zat. Bent u ook benieuwd?