July 6, 2019


LAKSE AANPAK DAK- EN THUISLOZEN PROBLEEM


July 6, 2019

De regering is erg laks wanneer het aankomt op het probleem van  de dak- en thuislozen. Van de week zijn er twee panden afgebrand aan de Zwartenhovenbrugstraat. Het vermoeden bestaat dat de brand is ontstaan door dak- en thuislozen. In de binnenstad zijn er een aantal leegstaande monumentale panden. Niet alle panden zijn van de overheid, sommige zijn particulier bezit. In een aantal panden hebben dak- en thuislozen hun intrek genomen. In de panden is geen elektriciteit of water, maar er wordt wel in gewoond. Het is niet moeilijk om je voor te stellen hoe vies zo’n pand wordt. Bovendien is het gevaar dat er brand uitbreekt, voortdurend aanwezig. Sigaretten, kaarsen etc., worden aangestoken. Het probleem speelt al jaren. Niet alleen deze regering, maar ook voorgaande regeringen, kregen ermee te maken. Het is wel zo, dat in de afgelopen jaren er een duidelijke toename te merken is in het aantal dak- en thuislozen. Het probleem is zelfs zo groot geworden, dat de dak- en thuislozen een regelrechte gevaar vormen wanneer het gaat om het uitbreken van brand. De overheid heeft deze groep gewoon aan haar lot overgelaten. Recent nog is het Bureau voor Dak- en Thuislozen aan de Wicherstraat, gesloten, terwijl het in een behoefte voorzag. Veel dak-en thuislozen uit Paramaribo-Noord, gingen er naartoe. Het bureau valt nu onder het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS. Maar het PCS heeft niet genoeg capaciteit om alle dak- en thuislozen op te vangen en te begeleiden. Waarschijnlijk had een aantal branden voorkomen kunnen worden, als de regering haar ogen niet had gesloten voor het probleem van de dak- en thuislozen. Maar het is nooit te laat om maatregelen te treffen. Laten wij hopen dat de regering actie onderneemt om dit probleem op te lossen. Met de juiste begeleiding, kunnen sommigen misschien weer deel uitmaken van de maatschappij.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249