July 6, 2019


Suriname gereed voor bezoek president Evo Morales


July 6, 2019

“Suriname is helemaal ready voor de komst van de president van Bolivia, Evo Morales”, zegt Ramon Abrahams, voorzitter van de Voorbereidingscommissie tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII). De Boliviaanse president heeft toegezegd op woensdag 10 juli aanstaande, een kort bezoek te brengen aan Suriname om president Desiré Bouterse te spreken. “Ik denk dat het heel belangrijk is voor zijn vervolgtraject om eerst Suriname te bezoeken en de president heel kort te spreken”, aldus Abrahams. De commissievoorzitter geeft aan dat president Morales op woensdag 10 juli omstreeks middernacht verwelkomd zal worden te Zanderij. Daarna vertrekt hij richting Torarica om even te rusten. In de ochtenduren zal hij op Presidentieel Paleis welkom worden geheten door president Bouterse, alwaar de gesprekken alsook het bilaterale overleg zullen plaatsvinden. Suriname en Bolivia zijn op 23 juni 1978 diplomatieke betrekkingen aangegaan. De niet-residerend ambassadeur van de Plurinationale Staat Bolivia, José Kinn Franco, had een beleefdheidsbezoek gebracht aan de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Niermala Badrising. Bij deze ontmoeting waren de volgende samenwerkingsgebieden besproken: De agrarische sector: landbouw in het kader van voedselzekerheid; Natuurlijke hulpbronnen: drinkwatervoorziening aan Bolivia; Mijnbouw: technische assistentie op het gebied van aardgas exploratie en exploitatie door Bolivia aan Suriname. De komst van president Morales zal voordelen opleveren voor ons land. “Als zo iemand  contact opneemt en aangeeft de president te willen ontmoeten, geeft dat al aan  dat het alleen maar voordelen kan opleveren. Je maakt zo alleen maar meer vrienden. Als wij kijken naar Zuid-Amerika, waar wij ook deel van zijn en hij dus onze president speciaal wil spreken,  zal dat sowieso zijn vruchten afwerpen, vooral wat betreft het stukje geo-politiek’’, aldus Abrahams Kort  na de gesprekken zal president Morales zich weer begeven richting Zanderij om vervolgens zijn reis voort te zetten.