July 6, 2019


DE AANHOUDER WINT?


July 6, 2019

‘De aanhouder wint’, is een bekend spreekwoord dat op veel situaties van toepassing is en een kern van waarheid bevat. Volhouden om een moeilijke situatie tot een goed einde te brengen, loont in veel gevallen. Opgeven is dan geen optie, je moet je individueel of collectief tot het uiterste inzetten pm te bereiken wat je wilt. Dit doen op dit moment de bewoners van Wintiwai, zij verzetten zich collectief tegen de plannen van Uitvaartverzorging M. J. Poese, dat een crematorium wil opzetten in hun woonwijk. Het bedrijf wil onder andere een mortuarium, een crematorium, een begraafplaats en een aula laten bouwen. De bewoners van de omgeving hebben zich gebundeld en hun bezorgdheid geuit over deze faciliteit. Zij stelden dat bij het cremeren van mensen, er een heleboel stoffen vrijkomen, die ziektes kunnen veroorzaken als deze ingeademd worden. Wintiwai is dichtbevolkt en de windrichting gaat elke kant op. Daarnaast is de geur die vrijkomt bij het verbranden van lijken, ook onaangenaam. Ook moet er volgens hen rekening mee gehouden worden dat de afwatering in Wintiwai niet goed is geregeld. De buurt loopt bij elke kleine regenval onder water. In de regentijd kunnen alle stoffen die vrij komen bij het wassen van een lijk, zich vermengen met het rioolwater. Bij het verbranden van lijken komen ook stoffen vrij die op de daken van huizen terechtkomen. Dit betekent dat de buurtbewoners die gebruikmaken van regenwater, naar een alternatief moeten zoeken, want voor consumptie is het water niet meer geschikt. De bewoners hebben fel geprotesteerd en tevens een petitie ingediend. De bouwwerkzaamheden zijn gestopt, maar er is geen zekerheid over wat er verder zal gebeuren. Voor nu hebben de bewoners gewonnen, maar hoe lang zullen zij hun poot stijf houden als de strijd opnieuw start. De overheid moet serieus hiernaar kijken en de mogelijke gevolgen goed in kaart brengen. Het uitvaartbedrijf zegt de sociaal zwakkeren tegemoet te willen komen. Dat is op zich een goed gebaar, maar dergelijke faciliteiten moeten niet in een dichtbevolkte woonwijk opgezet worden. Daarvoor zijn de gevolgen te ernstig.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249