May 18, 2019


KLOKKENLUIDERS SPSB


May 18, 2019

De documenten van de Surinaamse Postspaarbank, SPSB, die vorige week met veel ophef naar buiten kwamen, hebben veel stof doen opwaaien. Keerpunt vindt het schandalig dat bepaalde personen de gelegenheid hebben gehad om zo huis te houden bij deze staatsbank. Deze mensen hebben een misdaad begaan tegenover de samenleving. Er is voor de zoveelste keer gestolen, mocht een onderzoek anders uitwijzen. De klokkenluiders hebben naar de mening van velen, de gemeenschap een ware dienst bewezen om de documenten te verspreiden, zodat iedereen kan zien wie deze vermeende dieven zijn. Deze goed gedocumenteerde stukken geven een totaal aan van meer dan SRD 20 miljoen dat verduisterd zou zijn bij de SPSB.

In de documenten die via WhatsApp werden  verspreid, wordt gesteld dat met name de SPSB-directeur Ginmardo Kromosoetoe zichzelf en anderen leningen heeft versterkt via de SPSB. Welke regeling er was getroffen voor de terugbetaling, staat niet in de stukken. De lening werd op een bepaald moment gewoon opgeheven en vervolgens als verlies verwekt in de balans. De lijst met klinkende namen veroorzaakte een schokeffect in de samenleving, maar voor Keerpunt is dit de zoveelste keer dat deze regering haar ware corrupte aard toont. De onderneming New Vision International N.V. (eigenaren: Ginmardo Kromosoeto en Robert Putter) kreeg een lening van SRD 11,348,840, de Stichting Guil (eigenaar: Oesman Wangsabasari) kreeg een lening van SRD 3.693.004, daarnaa kreeg Limbridge N.V. (eigenaar: Robert van Trikt): een bedrag van SRD 326.552. Maar wat de directeur van de SPSB, Ginmardo Kromosoeto, heeft veroorzaakt is schandalig, want hij zou volgens de documenten een bedrag van SRD 2.414.942 overgeschreven hebben als lening op een ander bedrijf waar hij ook eigenaar van is, Investment Partners N.V. heeft hij nog een bedrag van SRD 1.712.968 opgenomen. Daarnaast zou de financieel directeur Rodney Anijs volgens de bescheiden, een bedrag van SRD 750.000 voor zogenaamde verrichte ‘werkzaamheden’ hebben getoucheerd. Deze documenten die enorm veel stof hebben doen opwaaien, werden opgevolgd door meer informatie over ‘de corrupte bende bij deze staatsbank’. Deze klokkenluider onthulde de naam van een Holding, een bedrijvengroep die de afgelopen periode meerdere malen in het nieuws kwam wegens haar snelle optreden bij onder andere sociale projecten. Deze bedrijvengroep blijkt dik betrokken te zijn bij dit schandaal samen met een zeer hooggeplaatste functionaris bij de SPSB en de projectmanager van een woningbouwproject. De Holding bestaat uit verschillende werkmaatschappijen, waaronder: een securitybedrijf, grondverzet- en infrastructuurbedrijf, bouwcontractorbedrijf, ingenieurs- & architectenbureau, entertainmentorganisatie, een meubelzaak, een onroerend goedbedrijf, mediabedrijf en foundation. Als deze zaak daadwerkelijk wordt onderzocht door een extern en niet manipuleerbaar accountantskantoor, zullen al deze dubieuze zaken aan het licht komen. Een klokkenluider gaf ook informatie over de CEO van deze Holding die tevens adviseur is op het Kabinet van de President. Het woningbouwproject loopt volgens de klokkenluider niet, ondanks de US-dollar 500 miljoen die bij de SPSB geparkeerd werd. In de informatie van de klokkenluider wordt verwezen naar de Dalian-groep die belast is met de bouw van 1000 woningen. Woninghypotheekhouders bij SPSB worden volgens de klokkenluider systematisch gedwongen de bouw van hun woningen door de SPSB te laten uitvoeren. Al deze opdrachten lopen dan via de projectmanager van een woningbouwproject en vervolgens via de achterdeur naar de bedrijvengroep, waarvan zij de eigenaren zijn. Interdepartementale opdrachten die gefinancierd worden door SPSB, gaan ook via de projectmanager van dat woningbouwproject en via dezelfde route naar de bedrijvengroep.
De klokkenluider stelt dat er veel meer bedrijven zijn gefinancierd met renteloze leningen/gestolen geld bij SPSB en wel met kennis van de zeer hooggeplaatste SPSB-functionaris. Zo is de bankbewaking van de SPSB uitbesteed aan het securitybedrijf waarvan de zeer hooggeplaatste SPSB-functionaris zelf de eigenaar is. Tot slot gaf de klokkenluider aan, dat er zelfs bedrijfspanden met SPSB financiering gekocht zijn ten gunste van deze bedrijvengroep en wederom doorverkocht. De grootste aandeelhouder van de SPSB, de Staat Suriname, werkte doelbewust mee om deze mensen hun slag te laten slaan. De opbrengsten en de winsten van de bank komen het volk (de spaarders) niet ten goede, maar gaan naar de corrupte bende, aldus de klokkenluider.