May 18, 2019


‘Governor marionet van Hoefdraad’


May 18, 2019

Dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) volgens haar gisteren uitgegeven persbericht, optimistisch is over de economische perspectieven van ons land, komt volgens econoom Guillermo Samson, doordat de governor van de Centrale Bank, Robert van Trikt, een “puppet on a string’’ is van de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad.
Samson stelt dat er alles aan gedaan wordt om het volk te doen geloven dat het goed gaat met de economie van ons land. Hij verwijst naar het verkiezingsjaar 2015, toen werd er eveneens alles gedaan om een rooskleurig beeld te schetsen van onze economie. Toen is de wisselkoers van de US-dollar kunstmatig laag gehouden. Na de verkiezingen kreeg het volk te horen dat er sprake is van een economische crisis en devalueerde de SRD sterk. Samson benadrukt dat de regering dezelfde strategie wenst toe te passen om voor een derde keer aan de macht te komen.
De persverklaring van de CBvS is in lijn hiermee. In een persverklaring van de Centrale Bank wordt een economische groei van 2 en 3 procent geprojecteerd op de middellange termijn.
De econoom zegt dat de geprojecteerde groei niets anders is dan leven in de hoop en sterven in de verwachting. Hij legt uit dat er alleen gerekend wordt op inkomsten uit de goudsector en niet op duurzame productie. Samson waarschuwt dat wij niet moeten vergeten dat de prijs van goud niet vast ligt en plotseling kan kelderen. De monetaire reserve bedraagt US-dollar 613 miljoen. Hij is van mening dat wij hieraan niets hebben, zolang het niet komt van duurzame productie en geen leningen. “De koers is nog steeds stijgende”, aldus Samson. Eerder heeft de Centrale Bank via de cambio’s geïntervenieerd met US-dollars op de markt. Nu gebeurt dit via de lokale banken om mondjesmaat US-dollars te beschikking te stellen met de hoop dat koers stabiliseert rond de SRD 7.75. Samson meent dat de regering denkt slim te zijn door wat US-dollars ter beschikking te stellen. Hij benadrukt dat het om een verkiezingsstunt gaat om stemmen te winnen. De harde realiteit is volgens hem nog steeds dat er een enorme schaarste is aan contante US-dollars. “Bouterse wil voor de derde keer gekozen worden en wil als volkspresident de geschiedenis ingaan”, aldus Samson. Echter zegt hij dat het volk al door heeft hoe corruptie ongevoelig hij is en op welke wijze hij het land kapot heeft gemaakt door te roven van het volk en vrienden te accommoderen.

door Johannes Damodar Patak