May 18, 2019


EMOTIONELE POLITIEBOND


May 18, 2019

De emotionele reactie van de Surinaamse Politie Bond, SPB, heeft duidelijk geen indruk gewekt bij onze beleidsmakers en hun superieuren. De minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, heeft de bevoegdheid van SPB-voorzitter Raoul Hellings en penningmeester Sergio Gentle om op te kunnen treden als hulpofficier van Justitie, ingetrokken. Dit was te verwachten nadat zij verregaande uitspraken hebben gedaan over het functioneren van het Openbaar Ministerie, OM, en de procureur-generaal, PG, Roy Baidjnath Panday. De bond had toch niet gedacht er zonder enige consequenties vanaf te komen? Nu zitten zij met de gebakken peren. De bond had beter moeten weten. Het OM en de PG beschuldigen van racisme is absoluut afkeurenswaardig en brengt ons in een neerwaartse spiraal. Hier heeft geen enkele partij voordeel aan. Het is afwachten welke consequenties er kleven aan de uitspraken van Milando Atompai, secretaris van de bond. Ook hij deed verregaande uitspraken. Deze zaken zijn besproken naar aanleiding van de aanhouding van drie politieambtenaren die bij het voetballen in het politieressort Uitvlugt, zowel verbaal als fysiek in de clinch waren geraakt met een gezin nadat de bal op het erf van het gezin terecht was gekomen. Jammer dat de politieambtenaren zich zo gedragen hebben en dat de bond de zaak niet weloverwogen heeft aangepakt. Had de bond zich anders opgesteld, dan was de zaak niet zo uit de hand gelopen. Wij hopen niet dat de bond met een emotionele actie zal komen op de maatregelen die zijn genomen tegen de bestuurs, maar zaken rustig zal bekijken. Had de bond maar rustig het onderzoek afgewacht, want uiteindelijk zijn de drie angenten vrijgelaten door het Hof van Justitie.