May 18, 2019


ORDEVERSTOORDERS BIJ HET AZP


May 18, 2019

Bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, is de groep van illegale parkeerwachters of ordeverstoorders groter geworden. Tijdens de bezoekuren wachten zij de bezoekers van het ziekenhuis op om een nyan te maken door parkeerplaatsen toe te wijzen. Afgelopen week gooide een illegale parkeerwachter vlakbij de hoofdingang van het AZP, zand over een bezoekster, omdat zij niet wilde betalen voor het parkeren. Opmerkelijk was de reactie van de bewakers van het AZP. Zij zeiden doodleuk dat zij niet kunnen optreden, omdat zij slechts belast zijn met de bewaking binnen het terrein van het ziekenhuis. De vrouw werd aangeraden om de politie in te schakelen. Het is jammer om te zien dat het AZP zich terugtrekt van zijn verantwoordelijkheid. In eerste instantie zou het ziekenhuis er zorg voor moeten dragen dat er voldoende parkeerruimte is voor de bezoekers. Elke middag is het een drukte bij het AZP, vanwege het tekort aan parkeerplaatsen. De illegale parkeerwachters maken de situatie alleen maar erger. De directie van het AZP zou in samenwerking met het Korps Politie Suriname, KPS, op moeten treden tegen deze illegale parkeerwachters. Het gaat om een kleine groep die dagelijks op verschillende locaties opereert, onder andere ook aan de overkant van de Hermitage Mall. De politie van Munder is meerdere malen door bezoekers op de hoogte gesteld van het ongerief dat zij ondervinden van de illegale parkeerwachters. Echter worden er geen stappen ondernomen. Vaak genoeg worden ze agressief wanneer mensen weigeren te betalen. Wacht het ziekenhuis of de politie totdat op een dag de zaak escaleert? Of sluiten de agenten van Munder bewust hun ogen voor dit steeds groter wordende probleem? Vaak genoeg wordt er gewacht totdat zaken uit de hand lopen voordat er wordt opgetreden.