May 18, 2019


POLITIEAMBTENAREN ONDER HET VERGROOTGLAS


May 18, 2019

De samenleving is in de afgelopen periode opgeschrikt over de manier waarop de drie politieambtenaren zich hebben misdragen te Uitvlugt en de wijze waarop de Surinaamse Politie Bond (SPB) met deze kwestie is omgegaan. De video over het optreden van de agenten te Uitvlugt spreekt voor zich. Het is niet de eerste keer dat politieambtenaren zich op zo een wijze hebben laten gaan. Nog vers in ons geheugen ligt de tragische dood van een gedetineerde van Hazard, die zodanig mishandeld werd door penitentiaire ambtenaren dat hij het leven liet. Foto’s hebben aangetoond op welke gruwelijke wijze de gedetineerde om het leven is gebracht. Dat sommige politieagenten niet weten hoe het hoort, is alom bekend. Maar de handelingen van de politie de afgelopen periode geven duidelijk aan dat er iets goed mis is, vooral omdat ze vaak niet alleen, maar in groepsverband over de schreef gaan, de goede niet te na gesproken. Suriname is een rechtsstaat en daarin passen geen wetsdienaren die zich gedragen als een ongeleid projectiel. Het ministerie van Justitie en Politie zou trainigen moeten geven waarin de politieambtenaren leren hoe zij zich moeten beheersen zodat grensoverschrijdend gedrag achterwege gelaten wordt. Behalve medische check-ups, zijn ook psychologische onderzoeken van belang, want het komt nog te vaak voor dat wetsdienaren hun partner doden en daarna de hand aan zichzelf slaan. Aan zelfdoding gaat in de meeste gevallen een heel proces vooraf. Veel mannen praten niet graag over hun persoonlijke problemen en politieambtenaren vormen daarop geen uitzondering, maar zij worden welke elke dag geconfronteerd met diverse moeilijke en gewelddadige situaties. Die kunnen als zij daar niet goed mee weten om te gaan, hun  privéleven nadelig beïnvloeden. De burger moet in de politie een vertrouwenspersoon kunnen zien en niet iemand die hij vreest. Het kan niet zo zijn dat burgers bang zijn om naar de politie te stappen. Er zijn gevallen bekend waarbij het slachtoffer zich opnieuw slachtoffer voelde door de manier waarop hij behandeld werd door de politie.