January 26, 2019


foto: Louis Alfaisie

AL MOET HET VOLK CREPEREN


January 26, 2019

Al moet het volk creperen en of deels de wijk nemen naar andere oorden op dit halfrond, dan nog zal Nicolás Madouro, zoals  gewoonlijk de attitude van  een meedogenloze  machtswellusteling,  de macht in Venezuela niet uit handen geven. Maduro is vastberaden het Venezolaanse volk te blijven tiranniseren ofschoon honderdduizenden Venezolanen de straten van Caracas de afgelopen week hebben gevuld in protest tegen zijn tweede termijn van zes jaar als president en zijn onmiddellijke aftreden eisen. Maduro die tot nog toe de steun heeft van een groot deel van de Venezolaanse strijdkrachten, weet van geen wijken. Hij is des duivels dat de regering van de Verenigde Staten van Amerika, VS, en de meeste Latijns-Amerikaanse staten, hem niet langer als staatshoofd van dat land wensen te erkennen en heeft Amerikaanse diplomaten en hun staf aangezegd binnen 72 uur het land te verlaten. Maduro wil de diplomatieke betrekkingen met de VS geheel verbreken en is reeds begonnen het diplomatiek personeel werkzaam op de ambassade in Washington, terug te roepen. Ondertussen heeft de voorzitter van het Venezolaanse parlement, Juan Guaido, zichzelf uitgeroepen tot interim-president van Venezuela en heeft gelijk erkenning gehad van de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en verreweg de meeste landen op het westelijke halfrond. Deze erkenning sterkt natuurlijk wel Juan Guaido, maar drijft Nicolás Maduro natuurlijk nog verder in de hoek en zal hem alleen maar driester doen optreden tegen het massaal protesterende volk dat de sociale ellende niet langer wenst te aanvaarden. Ondertussen neemt de sociaal-economische ellende van het gehele Venezolaanse volk extreme vormen aan. Gebrek aan voedsel, medicamenten en andere producten, daar worstelen de meeste Venezolanen al jaren mee. Het land kent een inflatie die in de miljoenen procenten loopt en heeft de Venezolaanse munt de Bolivar totaal waardeloos gemaakt. Zelfs de mensen die nog geloof hadden in het regiem van Maduro en woonachtig zijn in de zogeheten ‘Barrios de Chabolas’ (krottenwijken), gingen deze week de straten massaal op om Maduro duidelijk te maken dat ook voor hen de maat nu vol is en hij moet oprotten. Maduro kan gemakkelijk vergeleken worden met de doorsnee dictator die niet van wijken weet, al moet zijn volk daarbij creperen. De man heeft de grondwet van het land op schandelijke wijze geschonden door het parlement buitenspel te zetten en op frauduleuze wijze de presidentverkiezingen te winnen. Hij schendt bovendien de mensenrechten op ergerlijke wijze door oppositieleden in het gevang te smijten. Ook van persvrijheid is er in Venezuela nog maar nauwelijks sprake. Journalisten worden bedreigd en hebben voor een groot deel het land reeds verlaten.  Door het enorme gebrek aan voedsel en medicijnen is er een enorme migratiestroom van Venezolanen ontstaan, richting de grenslanden Columbia, Brazilië en de eilanden Curaçao en Aruba. Venezolanen die daartoe de mogelijkheid hebben, verlaten het land bij bosjes en hebben met name in de Braziliaanse stad Boa Vista, al voor enorme sociale spanningen gezorgd. Ook Columbia begint zo langzamerhand genoeg te krijgen van de aanhoudende migrantenstroom uit het buurland. De situatie in Venezuela dreigt nu helemaal uit de hand te lopen nu het volk genoeg heeft van het regiem onder leiding van Maduro. Ook rommelt het al behoorlijk in de verschillende legeronderdelen, omdat ook de militairen beginnen in te zien dat de chavistische kliek onder leiding van Maduro, het land totaal aan het vernietigen is. Venezuela, eens het rijkste land op dit halfrond, is nu totaal economisch geruïneerd en daar dient spoedig verandering in te komen, vinden de meeste Venezolanen. Maar de corrupte kliek van Maduro wil daar niets van weten en voelt zich geschraagd door enkele schurkenstaten waar Maduro zich nu aan vastklampt. Allemaal landen waar beschaafde naties het liefst met een grote boog omheen lopen. Maar Maduro moet het van de export van de laatste olierestjes naar met name de Verenigd Staten van Amerika hebben om nog in het zadel te blijven. Als Maduro er nu tot overgaat de mensenrechten verder op afschuwelijke wijze te schenden, loopt hij wel het risico tegen zwaardere westerse sancties aan te kijken en dat zal de ellende in dat land alleen maar verder verergeren. En terwijl de hele wereld ziet hoe het Venezolaanse volk in opstand komt tegen de repressie van Maduro CS en wereldomvattend de meeste landen het er over eens zijn dat deze dictator ten spoedigste dient te verdwijnen, scharen Bouterse (Suriname) en Morales (Bolivia) zich falikant achter Maduro. Wat een schandelijk buitenlands beleid van de regering Bouterse. Vindt men het bij dit kabinet een normale zaak dat onder de dictatuur van Maduro, Venezuela het hoogste kinder sterftecijfer heeft van dit halfrond en dat komt allemaal door de ellende waarin Maduro en zijn terreurbende het Venezolaanse volk hebben gestort. Praten over niet inmenging van de interne aangelegenheden van een land door deze Surinaamse regering die zich eigenlijk geen houding meer weet aan te meten in de kwestie Venezuela, is niet anders dan misselijkmakend. De regering Bouterse moet zich heel diep schamen, dat ze de bende in Caracas op onvoorwaardelijke manier blijft ondersteunen. Hebben we niet in de gaten dat we nu zelf ook met grote walging door de andere naties in deze regio worden aanschouwd? Zien we niet dat we straks ook als een paria zullen worden behandeld, omdat we willens en wetens het kwaad blijven ondersteunen en bewieroken? Maar ja, als je zelf uit soortgelijk hout bent gesneden, dan kunnen we niet anders verwachten. Heeft die VP van ons niet gemerkt dat de hartelijkheid in Brasilia bij de inauguratie van president Jair Bolsonaro ten opzichte van de Surinaamse delegatie, niet meer was als vanouds, en dat bijvoorbeeld Maduro, de grote vriend van onze president, niet eens tot de genodigden behoorde. Bouterse en zijn regering zijn doende zichzelf  behoorlijk in de vingers te snijden door maar aanhoudend achter de dictatuur van Maduro aan te huppelen. Maar ja, als jezelf in isolement bent geraakt, dan moet je je voegen bij de verschoppelingen van deze aarde.