January 26, 2019


MISIEKABA DROOMT


January 26, 2019

De mensen die vinden dat we niks te klagen hebben, omdat we nog te eten en drinken hebben en af en toe nog leuke dingen doen, staan niet met beide benen op de grond.  Ze moeten nog een keer goed bij zichzelf te rade gaan. Zo blijft André Misiekaba vasthouden aan zijn ‘droom’, dat Suriname de potentie heeft the next Dubai te worden als we het samen doen. Maar velen beseffen al, dat deze droom van de NDP’er, zijn eigen luchtkasteel betreft en utopisch is. Maar laten we de stelling van Misiekaba anders bekijken, misschien ziet hij Suriname inderdaad als Dubai. Misschien baadt hij zodanig in weelde, dat hij daarom deze onzin blijft uitkramen. Helaas is de realiteit anders voor de doorsnee Surinamer, want als we het lijstje aflopen van alle schuldeisers van de staat, dan kunnen we niet binnenkort zeggen dat wij “The next Dubai” zijn. De staat heeft zoveel schulden, dat we eerder “Fa unu ow Pai!” moeten roepen. Zelfs lokale ondernemers hebben tientallen miljoenen aan de overheid geleend. Er is momenteel geen officiële lijst van alle leningen/kredieten van de staat, maar er werd indertijd wel een lijst gepubliceerd door Parbode, waarin op de eerste plaats met de meest opvallende leningen de staatsobligatie via het Oppenheimer Fund prijkt, waarbij 550 miljoen US-dollar werd geleend tegen een jaarlijkse interest van 9,25 procent hetgeen neerkomt op een slordige 50 miljoen euro per jaar. De looptijd van de lening bedraagt tien jaar. Op 19 oktober 2026 zal de regering die op dat moment aan de macht is, dus zomaar eventjes 1 miljard US-dollar moeten ophoesten, dus bijna dubbel zoveel als wat oorspronkelijk werd geleend. De bedoeling van deze regering is dat wij gezamenlijk meehelpen om deze leningen af te lossen. Dus als Misiekaba blijft leven in zijn waan, kunnen wij alleen maar aangeven, dat er heel veel zal moeten veranderen c.q. verbeteren in Suriname, alvorens wij het niveau van Dubai kunnen bereiken. Politiek Suriname gaat veel werk moeten verrichten ten aanzien van corruptie en beleid. Er zal veel werk verzet moeten worden, waardoor er ook meer geïnvesteerd zal moeten worden in dit land. Suriname heeft zeker potentie om veel beter te worden, maar het vergt de juiste mensen met deskundigheid om dat te bereiken. Als we een voorbeeld nemen aan ons buurland Guyana, waar er in 2021 zal worden met het winnen van de miljarden barrels aardolie die er de afgelopen jaren zijn ontdekt in het offshore zeegebied, dan zouden de kansen voor Suriname ook groot moeten zijn om een grote olievondst te doen. Door deze olievondst is Guyana aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders en dit zal ervoor zorgen dat het land in de komende jaren behoorlijk wat ontwikkeling zal doormaken. Investeerders zullen veel geld besteden aan onderwijs, zodat lokale bewoners de mogelijkheid krijgen om te werken in de oliesector. Dit zal op lange termijn minder kosten, want buitenlandse deskundigen kosten multinationals veel geld, want de lonen van lokale bewoners liggen lager.