NIET NORMAAL

Van de week is dus duidelijk en bevestigd hoeveel de managers en directieleden bij parastatale bedrijven ontvangen. Wie nog durfde te ontkennen wie wat en hoeveel iemand verdiende, heeft dus nu niets meer te zeggen. De informatie is door vicepresident Ashwin Adhin aan het parlement verstrekt, zodat een stukje openheid wordt gegeven. Het gaat uiteindelijk om gemeenschapsgelden, dus heeft het volk recht op de informatie. Hoe recht of krom je het ook wilt noemen, Keerpunt is de mening toegedaan, dat er sprake is van een sterke discrepantie tussen de lonen van de directeuren van de bedrijven. Kijk maar naar het verschil alleen al tussen bijvoorbeeld de directeur van de EBS en de SWM. Wanneer je gaat naar Staatsolie en SLM, dan zijn de bedragen ook allemaal astronomisch. AZP, SZN en mogelijk nog tal van andere instellingen, bieden een lucratief bedrag aan de directeur om er te werken. En dit allemaal ver boven het loon van een president of vicepresident. Zelfs ministers tippen niet aan de lonen en de voorzieningen van de managers. Om dus nog een keertje te illustreren hoe het zit bij onze nationale trots, te weten Staatsolie: de maandelijkse bruto-inkomsten van Staatsolie’s algemeen directeur Rudolf Elias, komen neer op ruim SRD 110.000 bruto. Zijn basissalaris is US$ 14.184. Daarnaast heeft de algemeen directeur onder andere zes maanden gratificatie, twee maanden vakantie, 1 x per drie jaar extra vakantietoelage, winstdeling vier maanden bij behalen van doelen en 15% managementtoelage. Totaal meer dan 24 maanden salaris per jaar.

Overige statutaire directieleden hebben dezelfde voorzieningen als de algemeen directeur. Hun basissalarissen zijn US$ 12.895 en US$ 11.723. Salarissen van de topfuncties in het bedrijf zijn vanaf US$ 8000 per maand. Over de andere functies beginnen wij niet. Laten wij voorop stellen, dat wij niets tegen de mensen hebben die veel verdienen, maar alleen moet wel worden nagegaan of dit correct is. Zet dat af tegen wat de kleine ambtenaren verdienen of zelfs directieleden en hoofden op ministeries, dan is het gewoon chicken feed wat de bureauambtenaren verdienen. Laten wij hier ook vooropstellen dat niet alle landsdienaren over één kam geschoren kunnen worden. Keerpunt weet ook uit ervaring dat er keihard werkende afdelingshoofden en directieleden zijn die dag en nacht bezig zijn hun werk te doen, maar genoegen moeten nemen met een habbekrats vergeleken met wat men allemaal niet verdient bij de staatsbedrijven. Het is niet normaal hoe groot het verschil is en hoe het kan dat men bij wijze van spreken elke maand een bonus ontvangt, terwijl de ambtenaar genoegen moet nemen met slechts een dertiende maand, oftewel vakantiegeld. In sommige gevallen is het zelfs uit de hand gelopen als je kijkt wat er allemaal bij SBB heeft plaatsgevonden. Hoe kon het in hemelsnaam dat een secretaresse bijna het loon van een minister verdiende. De regering zal nu duidelijk paal en perk moeten stellen aan dit soort excessen en een duidelijke loonstructuur moeten samenstellen. Kijk maar hoeveel ‘wonderboy’ Gillmore Hoefdraad als governor van de Centrale Bank maandelijks kreeg. Wij weten intussen allemaal waar hij de staatskas heeft gebracht met SRD 80.000 per maand. Dat managers speciale emolumenten krijgen, is op zich niet fout, maar dat moet wel in harmonie zijn met de huidige situatie. Een exorbitant brutoloon is onacceptabel en dan ook nog een bonus elke maand erbij is uit den boze. Hoe goed het bedrijf ook mag draaien, wij moeten de tering naar de nering zetten. En als het minder gaat in het land, moeten wij ook leren om sommige voorzieningen te laten gaan. Wij moeten steeds het juiste voorbeeld geven aan de huidige en de toekomstige generatie.

More
articles