Santokhi installeert nieuw districtscoördinatieteam Nickerie

In het kader van de hervormingen, die binnen de Verenigde Hervormingspartij (VHP) plaatsvinden, heeft voorzitter Chandrikapersad Santokhi zondag in Nickerie een nieuw districtscoordinatieteam geïnstalleerd voor de afdeling Nickerie. Het coordinatieteam bestaat uit 45 personen en wordt geleid door het VHP assembleelid Jeetendra Kalloe. Tijdens een persconferentie gistermiddag gehouden in de conferentiezaal van hotel Concord in Nickerie zei Santokhi, dat conform de statuten die onlangs gewijzigd zijn, het hoofdbestuur nu verruimd kan worden tot 25 personen, waarbij Nickerie haar plaats nog niet heeft ingevuld. Behalve het districtscoördinatieteam voor Nickerie, heeft de voorzitter ook 15 commissies geïnstalleerd, om het beleid van de partij uit te dragen. Het team heeft als opdracht beleid te ontwikkelen, conform het partijprogramma, aangevuld met specifieke beleidsonderdelen van Nickerie. De bedoeling is ook, dat al de commissies een eigen beleid gaan ontwikkelen. Vervolgens zal dezelfde oppositie gevoerd moeten worden in Nickerie. Volgens Santokhi is er wat dat betreft, wél een groot verschil met De Nationale Assemblée. “In Paramaribo zijn we oppositie, maar in Nickerie zijn we coalitie in de districtsraad”, merkt hij op. Hij gaf aan dat in de districtsraad van Nickerie, de kracht is bij de oppositionele partijen, omdat die in de meerderheid zijn en van daaruit het beleid van de districtscommissaris of de regering kunnen beinvloeden. Het is volgens Santokhi van belang is dat de VHP samen met de andere partij gebruik maakt van die mogelijkheid.

De voorzitter van de oranje-rode partij liet verder optekenen, dat zijn partij nu een traject heeft uitgestippeld van hervormingen. Hij gaf  aan dat de partij zich nu gaat klaarmaken voor de volgende verkiezingen. Daarvoor heeft de partij een traject uitgestippeld voor de interne hervormingen. Inmiddels is de campagne-  en verkiezingsevaluatie al gehouden en zijn er aanbevelingen gedaan. De partij wordt volgens Santokhi moderner en groter gemaakt, met een breed maatschappelijk draagvlak in de samenleving, die toegankelijk is voor alle Surinamers in alle districten. Verder hebben ook niet Surinamers toegang tot de partij. Na dertig jaar is er een integrale wijziging geweest van de statuten. Die heeft plaatsgevonden op 31 januari van dit jaar. Hierdoor is de partij volgens Santokhi gaan behoren, tot een van de grootste en modernste politieke partijen in de wereld. “De aanzet is al gegeven, nu zijn we bezig ons Huishoudelijk Reglement, aan te passen. Het besluit van het hoofdbestuur is geweest om alle districtscoordinatieteams aan een evaluatie te onderwerpen; na de verkiezing met nieuwe voorstellen te komen en alle structuren te herstructureren en te bemensen met nieuwe structuren”, schetste Santokhi de hervormingen die zullen plaatsvinden.

More
articles