August 15, 2015


TOT DE BODEM


August 15, 2015

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS) tussen 2010 en 2015 op grote schaal is gestolen. Het onderzoek, ingesteld door de CLAD in opdracht van het Openbaar Ministerie, heeft reeds aangegeven dat er sprake is geweest van ernstige malversaties. Zo zouden er overmakingen van 6.2 miljoen dollar hebben plaatsgevonden voor noodgeneratoren die nooit geleverd zijn. Het vermoeden bestaat dan ook dat het geld gewoon op rekeningen van corruptelingen in het buitenland is gestort. Nu reeds worden er namen genoemd van personen die aan een politieke partij gelieerd zijn die deel van de coalitieregering uit de voormelde periode uitmaakte. Ook zou een oud-voorzitter van deze politieke partij heel goed op de hoogte moeten zijn geweest van de corruptieve handelingen gepleegd door zeer hooggeplaatsten bij dit nutsbedrijf. Wat ons verbaast, is dat de indruk wordt gewekt dat slechts die ene politieke partij binnen de vorige coalitie verantwoordelijk zou zijn voor deze zware corruptieve handelingen. Deze politieke partij zit dan wel niet langer in de regering, maar kan onmogelijk de toegebrachte slagen die betrekking hebben op deze grootschalige malversaties, opvangen. Men moet ook heel goed nagaan wie in de Raad van Commissarisen zitting hadden in de periode dat er gejat werd en wie de president commissaris was. Dan kom je al een heel stuk verder en dan zal blijken dat niet slechts de exponenten van die ene politieke partij betrokken konden zijn bij de grootschalige fraude en glasheldere diefstal. Het OM dat belast is met het onderzoek en ondersteund wordt door de CLAD, zal meer smerigheid ontdekken. Men moet bij dit onderzoek niet komen met allerlei steekspelletjes, waarbij de een wel hangt en de ander straffeloos blijft, omdat hij toevallig de politieke bescherming geniet van mensen uit het huidige machtscentrum. Als Bouterse bereid is de daad bij het woord te voegen en meewerkt aan de anticorruptiewet, dan zullen bepaalde mensen moeten hangen. We blijven benieuwd hoe deze zaak afloopt. Nu reeds roepen bepaalde mensen ‘’houdt de dief’’ en trachten daarmede een rookgordijn op te werpen. Vaak genoeg moet men deze mensen ook aan een grondig onderzoek onderwerpen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249