EERLIJKHEID WEDEROM ZOEK

Hoeveel geld gaat deze regering nu weer uitgeven voor de inauguratie van de president en vicepresident. De afgelopen week gingen er geruchten dat Financiën 18 miljoen SRD wenst uit te trekken voor de inwijding van de beide heren. Bouterse en Adhin moeten de komende maand ingewijd worden tot respectievelijk president en vicepresident van dit land. Voor dit evenement, dat moet worden gehouden in het Anthony Nesty Stadion, wenst men weer behoorlijk in de toch al zwaar aangesproken staatskas te duiken en miljoenen aan SRD’s stuk te slaan.

De verkiezingen die gehouden werden op 25 mei van dit jaar, hebben ons maar liefst 80 miljoen SRD gekost. Kort na de verkiezingen werd door Bouterse meegedeeld dat Suriname thans enorme problemen heeft op het financiële vlak en dat zulks te maken heeft met een internationale recessie. Het laatste is onzin en heeft te maken met pure misleiding om het eigen falen van de afgelopen 5 jaar te verbloemen. Dat Lanti in enorme financiële problemen verkeert, weten we allemaal en we hebben er ook herhaalde malen over geschreven en aangegeven hoe het allemaal zover heeft kunnen komen. Nu Bouterse zelf aangeeft dat de overheid met zeer ernstige financiële problemen zit en eigenlijk niemand meer betaalt voor verleende diensten of geleverde goederen, maar van ons verwacht dat we meer offers brengen om het land weer op spoor te brengen, mag je als volk toch wel verwachten dat de eerste burger het goede voorbeeld zou geven door ook zwaar te gaan bezuinigen.

De nieuwe leden van de Raad van Ministers zouden naar onze mening een deel van hun salaris moeten inleveren. Ook zou men voor wat betreft de aanschaf van voertuigen voor bewindslieden, minder dure voertuigen moeten aanschaffen. Kortom, de tering naar de nering zetten. Maar nee hoor, men wenst een groot inauguratiefeest te gaan vieren en wie wordt daarvoor als organisator aangesteld? Juist ja, langa finga Brammetje, de man die OW 300 miljoen SRD lichter maakte. Bij de organisatie van Carifesta is er al voor 17 miljoen SRD gejat, maar mister 10 procent Ivanowitz kan niet vertellen waar het geld gebleven is. Wij, van Keerpunt, die de man zijn reputatie kennen uit de revo tijd op Handel en Industrie, weten precies hoe het toen is gegaan met de EA-vergunningen.

Maar de huidige eerste burger leert het maar niet en laat zijn secondanten gewoon doorgaan met het vullen van zakken. Ze zijn nou eenmaal vanaf de revo tot elkaar veroordeeld. Maar dat men thans 18 miljoen wenst te gaan verbrassen voor een inauguratie, slaat weer alles. Dan hebben we ook nog die pseudo-econoom uit de assemblee die ons elke keer weer een heleboel ‘’bull’’ komt voorhouden en alles wat scheef zit, tracht recht te praten en zich wenst te meten met hoogleraren en echte economen. De man weet van gekheid niet wat hij moet beweren om de voortzetting van de verkwisting te vergoelijken. Als je als regering thans straatarm bent en bijvoorbeeld te maken hebt met verder dalende deviezeninkomsten en eigenlijk niet meer weet wat te doen om uit je financiële misère te geraken, dan is het toch totaal absurd dat je toch nog een overdadige inauguratie wenst te hebben. Hoe wil je dan van een volk verwachten dat het nog meer offers brengt, terwijl jij zelf in alle luxe en weelde wenst voort te gaan.

Lodewijk de 16de dacht in Frankrijk ook dat het geduld van het volk niet op raakte en spendeerde maar door en stoorde zich niet aan de misère waarin het gedompeld was. Hij heeft het wel geweten toen het volk het niet langer pikte. Men moet het volk niet tarten, want ook aan zijn geduld kan een einde komen. De president en zijn secundant doen er goed aan de inauguratie sober te houden en voortaan voortdurend rekening te houden met de financiële draagkracht van de Staat. Wat niet kan, moet niet tegen beter weten in toch nog doorgedrukt worden. Daar komen zeker ongelukken van . Wat men moet leren, is het volk niet voor te liegen en steeds weer volksverlakkers naar voren te schuiven om onwaarheden te verkondigen. Men moet het volk eerlijk komen vertellen hoe groot de inauguratie zal zijn en wat deze uiteindelijk zal kosten. Niets blijft immers geheim in deze gemeenschap.

More
articles