August 1, 2015


8 decemberkwestie is voor de rechtszaal


August 1, 2015

De 8 decemberkwestie, blijft volgens Keerpunt, iets voor de rechter. De rechter zal getuigen en verdachten aanhoren. Daarbij neemt hij alles mee om uiteindelijk een uitspraak te doen. Wij zijn niet geïnteresseerd in een waarheidscommissie of welke vorm dan ook. Keerpunt vindt dat elk ander model dan het model van de strafrechter, een manier is om buiten de armen van de justitie te blijven. Van de week hadden wij iets interessants. President Desi Bouterse heeft het voorstel van Sandew Hira (Dew Baboeram) voor waarheidsvinding geaccepteerd. Hira had in een open brief aan Bouterse in zijn column van de vorige week via Starnieuws gevraagd om in een uitgebreid en diepgaand interview met hem een getuigenis af te leggen. Het gaat om de gebeurtenissen waarbij Bouterse betrokken is geweest en waarbij geweld een bepalende factor is geweest. Sandew Hira is de jongere broer van John Baboeram die op 8 december 1982 is gemarteld en vermoord in Fort Zeelandia. Zoals bekend, zijn in het Fort 15 personen doodgeschoten. Alleen wijlen Fred Derby mocht de plek levend verlaten. President Bouterse is te vinden voor het idee van Hira. Het staatshoofd schreef Hira als antwoord onder meer het volgende: (uiteraard is de brief langer, maar hier een citaat eruit): Tegelijkertijd hoor ik als President, maar ook als medemens, er te zijn wanneer mijn volk of delen daarvan problemen heeft, pijn en verdriet ondergaat. Ik wil er zijn om deze problemen en emoties te helpen oplossen en/of te verlichten. Ook ik heb in mijn leven fouten gemaakt, meerdere zelfs, met steeds andere helingsprocessen. Uw voorstel is evenwichtig, gericht op oplossing om samen als volk verder en beter te kunnen leven naar de toekomst. Een dergelijk voorstel om mee te werken aan waarheidsvinding, kwam niet eerder in deze vorm. Helaas. Ook niet van mij. Zal het waar zijn dat niets voor zijn tijd komt? Misschien is dit dan het moment. Bij deze wil ik u zeggen dat ik uw voorstel accepteer om door waarheidsvinding deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis om te slaan. Net als voor u zal dit ook voor mij een emotionele tocht zijn. Maar Suriname heeft recht op de waarheid, recht op afsluiting en verwerking, zodat we samen als natie verder kunnen. Nergens lezen wij iets over verantwoordingen tegenover de rechter. Dus wat kunnen wij verwachten wanneer Bouterse zijn verhaal kwijt is. Men gaat helemaal voorbij aan de gevoelens van de nabestaanden. Wie verantwoordelijk is geweest voor welke daad dan ook, die daad kan niet zonder consequenties blijven. Het beste is nog steeds de uitspraak van de rechter aangezien er geen garantie is dat waarheidsvinding, zoals hier is voorgesteld, de wonden zal helen en de waarheid aan het licht zal brengen. Er zijn groffe woorden geuit richting de 15 personen die zijn vermoord. Termen als `staatsvijanden’ en `CIA-agenten’ waren aanleiding om hen om het leven te brengen. Onderzoek heeft nooit uitgewezen dat deze burgers enige banden hadden met de Amerikaanse inlichtingendienst. De pijn bij de nabestaanden kan dus niet simpelweg weggehaald worden met een gesprek over de gebeurtenissen van de jaren ‘80.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249