January 31, 2015


WAANZIN


January 31, 2015

De regering Bouterse heeft wederom uit puur populistische overwegingen haar zoveelste blunder begaan. Ze heeft ook dit jaar het Chinese Nieuwjaar tot nationale vrije dag, gelijkgesteld aan de zondag, uitgeroepen. Wederom heeft deze regering het bedrijfsleven een vernietigende klap toegebracht met nog een dag productieverlies. Een land in ontwikkeling, behoort juist zo weinig mogelijk vrije dagen te verlenen, omdat je op deze manier zeker geen vooruitgang boekt. Allerlei bedrijfskosten gaan op deze veelvuldige vrije dagen gewoon door, terwijl de inkomsten eronder lijden. Dat zal het kabinet Bouterse een worst wezen, want ze denkt alleen maar aan de verkiezingen en een zo gunstig mogelijke uitslag voor de NDP. Ook tracht men de Volksrepubliek China, de sponsor in vele projecten, goed te stemmen door er weer eens een dag aan vast te plakken. Als we ons niet vergissen, had dit kabinet het vorige jaar beloofd dat er slechts sprake zou zijn van een eenmalige nationale vrije dag, gelijkgesteld aan de zondag, in verband met het Chinese Nieuwjaar. Inplaats van goed af te stemmen met het bedrijfsleven dat enorme bedragen op maandbasis aan belastingen afdraagt aan de staat, neemt men gewoon een beslissing en denkt niet aan de consequenties van de bedrijven, die wel productie kunnen en willen leveren. Laat het gezegd zijn, regering Bouterse: zo kweek je luilakken en werk je zeker niet aan een snelle ontwikkeling van dit land. Het moet voor een ieder duidelijk zijn dat we al genoeg gemakzuchtige luilakken in dit land hebben die wel geld in handen willen hebben, maar daar absoluut niet hard voor willen werken. We klagen dan wel steeds steen en been over de nieuwe immigranten uit verschillende landen, maar moeten dan met lede ogen toegeven dat die wel hard werken en vooruit willen komen. Als een regering echt duidelijke en herkenbare vooruitgang wenst te bewerkstelligen, dan moet ze keihard weigeren nog meer vrije dagen toe te kennen. Je kan namelijk onmogelijk je land en ontwikkeling tekort doen, omdat een vreemde mogendheid zo gaarne een nationale vrije dag wenst. En als we de zaak nuchter bekijken, zijn er zoveel Chinese ondernemingen die op Chinees Nieuwjaar wel hun deuren open doen, omdat elke dag van sluiting ook voor hen verlies betekent.