January 31, 2015


Dit is het verschil


January 31, 2015

De voorzitter van de paarse club gaf eens het verschil aan tussen hem en de vorige voorzitter van de groene partij. Wat hij echter vergat, was het verschil aan te geven tussen de huidige governer en de vorige van de centrale bank. Bij de vorige was er duidelijk sprake van transparantie en geen politieke gebondenheid. Hij was het die wederom de puinhoop die werd achtergelaten door Koetie en consorten moest opruimen,samen met de toenmalige minister van financiën .Het verschil is,dat tussen de huidige governer en de minister van financiën, in hun praatjes naar de gemeenschap, er niets meer valt te begrijpen. De een zegt dat er met de gelden van het land niets aan de hand is,terwijl de governer vraagt de buikriem nog strakker aan te trekken,omdat hij de bui al ziet hangen. De Babylonische spraakverwarring tussen deze twee autoriteiten, is dus compleet. Wederom proberen ze zand in de ogen van de bevolking te strooien niet alleen,maar nemen ze op de koop toe een loopje met de intelligentie van dit volk. Zie daar de paarse paniek. Het moet u als lezer niet verwonderen, wanneer u in deze periode nog meer van dit soort indianenverhalen zal moeten aanhoren. Er is geen enkele autoriteit die de bevolking op een normale en eerlijke manier kan vertellen, wat er gebeurd is met de reserve pot bij de Centrale Bank. Misschien heeft men het de direkteur van Nameco wel verteld,want hij laat ook niets meer van zich horen omtrent gelden die hij nog moet ontvangen voor de bouw van de Saronbrug. Aangezien hij ook deelgenoot was van het paarse feest tijdens de opening van deze brug, zal hij nog moeten wachten, omdat de kosten voor het feest prioriteit genieten. Zo werkt dat bij deze paars club. En zo kunnen we doorgaan met de escapades van deze pseudo economen. Dit is niet onaardig bedoeld, maar wanneer we merken dat er weer een aanslag gepleegd wordt op het economisch gebeuren van het land, door het land op 19 februari a.s. plat te leggen, dan moeten wij met z’n allen ons afvragen wat de paarse club bezielt om u als bevolking te vragen, haar nog een kans te geven voor vijf jaar. Klagen heeft dus geen zin door aan de kantlijn te blijven staan en niets te doen. We zullen met ons allen op 25 mei a.s. ons verstand goed moeten gebruiken,door deze gasten weg te stemmen, zodat ze het werkelijke verschil zullen merken. Na sani disi don na yu. Kort Geding