January 31, 2015


Ik zou mijn mond maar houden


January 31, 2015

De regeringspropagandist, tevens woordvoerder, heeft weer eens van zich doen spreken in zijn bekende radioprogramma. Dat was uiteraard te verwachten, nadat ondanks regens en boycot, de V7-combinatie een grote massa op de been wist te brengen. En de counter stond enkele minuten na de massameeting al klaar. Partijloyalisten werden Facebook opgestuurd om zich vooral en negatief over de vergadering te uiten. Wie een aanhanger is van de nieuwe bundeling, schijnt niet goed wijs te zijn, is duivels en is enkel en alleen bezig met het eigen belang. Hij liet daags na de eerste massameeting een uitgebreide reportage horen over wat de sprekers allemaal te zeggen hadden. Hij merkte op, dat het gros na de vergadering naar zijn auto liep met de vraag ‘ wat heb ik gehad aan de vergadering’. De regeringswoordvoerder liet weten dat hij op basis van een stukje objectiviteit, alleen NPS-voorzitter Gregory Rusland, wel redelijk vond, omdat die over issues sprak. Voor de rest was het allemaal geschreeuw en beschuldigingen. Dus laten wij eerlijk zijn, hoor. Deze meneer moet de laatste zijn die zich zo uitlaat. De man is al 4,5 jaar bezig via radio en tv om alles en iedereen die tegen de regering is, neer te halen. Over zijn woordkeus en ondertoon, zullen wij het maar niet hebben. Bovendien is het hem helemaal ontgaan dat kopstukken van zijn partij, tijdens een vergadering ook heel zelden over issues praten en ook vurig afgeven op de politieke tegenstanders. De radiopresentator moet niet doen alsof zijn paarse organisatie continue praat over beleid en met oplossingsmodellen aankomt tijdens publieke meetings. Er wordt heftig afgegeven en zelfs gedreigd. Want wie de voorzitter boos maakt, zal het merken. ‘Don’t push a peaceful man too far’. Niks aan de hand daarmee, beste vriend. Dat de noodtoestand door vrienden die goed bevriend zijn met de baas, op tafel wordt gegooid, is ook heel normaal, beste vriend. Dat partijvrienden schreeuwen dat wie op de BEP stemt, ervoor kiest dat Santokhi president wenst te worden, is heel normaal, beste vrienden. Dat een partijtopper vaker het nieuws haalt door politieke termen te bezigen en ook geen respect heeft voor de Surinaamse vrouw, is heel normaal, beste vriend. Maar wie een kritische noot laat horen over de wanprestaties van deze regering, is gelijk verworden tot aartsvijand. Wie ook maar denkt zijn of haar stem uit te brengen aan een partij of combinatie die geen NDP heet, is niet goed wijs en is gelijk een obstakel. Jammer dat velen trappen in het eenrichtingsverhaaltje van deze man, zonder daarbij even het gezond verstand te laten werken. Over objectiviteit gesproken. Je mek sma lafu boi.