January 24, 2015


NIET BABBELEN MAAR DOEN


January 24, 2015

Vanwege de regering en in De Nationale Assemblee, is er herhaaldelijk gesproken over de vergunningverlening aan goudopkoopbedrijven in de bebouwde kom en woonwijken. Herhaalde malen is in het hoogste college van staat gesproken over het funeste beleid inhoudende vergunningverlening aan goudopkoopbedrijven in voornamelijk woonbuurten. Bij zo een opkoopbedrijf hoort een oven en schoorsteen waar zeer giftige kwikdampen worden uitgestoten in de atmosfeer die zeer gevaarlijk zijn voor mens en dier. Er is naar onze mening, geen enkel bedrijf in dit land dat een degelijke filterinstallatie heeft geplaatst op de schoorsteen en dus worden we constant vergiftigd door de exploitanten van deze bedrijven.Tot op dit moment is er veel gebabbeld en geprotesteerd tegen deze toestand, maar niemand heeft daadwerkelijk stappen ondernomen om een eind te maken aan deze voortdurende vergiftiging van de samenleving. Wij vermoeden dan ook dat de belangen van de goudverwerkingsbedrijven zo groot zijn dat men binnen de regering geen stappen onderneemt. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat de belangen ook binnen de regering zeer groot zijn en dat men daarom niets doet om het volk tegen vergiftiging te beschermen. DC Miranda sloot zo een bedrijf onlangs, maar stelde het daarna weer open onder het mom van een nog in te stellen onderzoek. De man is, naar wij vermoeden, gewoon teruggefloten door zijn superieuren, omdat hij bezig was een bepaald belang aan te tasten. Het is helemaal niet moeilijk na te gaan om welk belang het eigenlijk gaat. De naam van het bedrijf en de belangengroep staat levensgroot op de muur van het bedrijf, ingang Eldoradolaan. Niemand moet voor ons komedie komen spelen in de assemblee en doen alsof er maatregelen zullen volgen. Die zullen zeker niet voor de verkiezingen van mei aanstaande genomen worden, want vrienden en vriendinnen moeten nog eventjes lekker door verdienen en desnoods de gehele omgeving blijven vergiftigen.