October 4, 2014


Helaas voor de dominee politicus


October 4, 2014

DOE-topman Carl Breeveld had meer verwacht van de president in zijn jaarrrede. Zeker als het gaat om de bestrijding en aanpak van corruptie wilde de dominee in de politiek wel het een en ander horen uit de mond van de nummer 1 burger van het land. Echter is daar met geen woord over gerept. En terecht windt de politicus zich hierover op. Bovendien is hij niet te spreken over het feit, dat de overheid haar betalingsdiscipline niet heeft verbeterd. Mensen hebben diensten verricht of diensten geleverd en wachten al zo lang op betaling. Dit kan volgens hem niet langer zo doorgaan. Breeveld gaat verder en stelt dat men in de vaagheid wil blijven en dingen doen die niet kunnen. Eigenlijk zegt de dominee, ofschoon hij wel te vinden is voor een paar zaken die de regering heeft gerealiseerd, dat dit kabinet zaken doet die het daglicht schuwen. Daaraan moet er een eind worden gebracht. Deze regering heeft ten tijde van haar periode in de oppositie ook zo vaak van de daken geschreeuwd dat alle corruptiegevallen onderzocht moeten worden. Nu men zelf in het machtscentrum zit wordt er hieraan niets gedaan. Op een enkele mededeling na dat de CLAD bezig is op de ministeries is er niets meer gebeurd. Bovendien is men al maanden bezig dat er nu wel wat duidelijkheid moet zijn. Het is onbegrijpelijk dat de ministeries van OW en Sport en Jeugdzaken zo vaak negatief in het nieuws zijn en dat men nog niet inziet dat het intern niet de goede kant opgaat. De president mag zo een mooie jaarrede hebben gepresenteerd, maar het schijnt dat wij in dit land snel vergeten. Een mooie jaarrede wil nog niet zeggen dat het beleid ook goed is. De criminaliteit viert nog hoogtij en de eerdergenoemde corruptiegevallen zijn nog niet onderzocht. Er wordt veel te veel geld verspild en de president doet uitspraken alleen om verkiezingstechnisch als populaire jongen uit de bus te komen

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249