October 4, 2014


‘Dokken’ komt vaak voor


October 4, 2014

Sommige ministeries zijn erg gevoelig voor zaken als corruptie. Wij noemen daarbij onder andere de ministeries van RGB en Openbare Werken. Welke regering er ook aan de macht is, op deze twee departementen wordt er veel kritiek geleverd vanuit de samenleving. Daarnaast wanneer wij de begrotingen bekijken die ter behandeling worden ingediend bij De Nationale Assemblée (DNA) fronsen de volksvertegenwoordigers ook hun wenkbrauwen wanneer over het beleid gediscussieerd wordt. Of het gaat om de dubieuze uitgifte van grond of het onderhands gunnen van infrastructurele projecten. Met betrekking tot het Ministerie van OW kan gesteld wordt dat ook dit departement één van de ‘broko ede’s” is van elke regering. Onderhandse gunning bij vrijwel elk project is aan de orde van de dag. Onder de voormalige minister Ramon Abrahams was het zelf zo erg dat het ministerie zijn begroting had opgemaakt terwijl het jaar nog lang niet om was. Ook voerden aannemers werkzaamheden uit die niet conform het bestek waren. Er zijn daar genoeg voorbeelden voor. Ook de werkelijke hoogte van bedragen is daar vaker een punt van discussie. De huidige minister van OW, Rabin Parmessar, heeft onlangs geweigerd in te gaan op enkele zaken die betrekking hebben op mogelijke onderhandse gunningen. De minister heeft tijdens de begrotingsbehandeling reeds verdedigd, dat niets fout gaat op zijn departement en zeker niet als het gaat om besteding van gelden. Hij weigert nu commentaar te geven op bepaalde vragen die journalisten hem stellen. Dat is niet vreemd. Deze regering heeft de afgelopen 4 jaren systematisch geweigerd om vragen concreet te beantwoorden. In het ander geval neemt men de vragen mee, om er later niet op terug te komen. Het dokken van deze regering is geen nieuwigheid en komt al te vaak voor. De OW-minister wenst niet in te gaan op een besteding van SRD.40 miljoen. Wij zijn benieuwd hoe hij dit zal verkopen straks aan het parlement bij de begrotingsbehandeling voor 2015.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249