October 4, 2014


Nu pas waarschuwt Hok


October 4, 2014

Suriname wordt al jaren geconfronteerd met het fenomeen van illegale goudwinning. Het is nu zelfs zover dat de porknokkers er niet voor schromen om rond de hulpdammen van de Afobakkadam naar het edel metaal te zoeken. Men staat er niet bij stil, welk gevaar men allemaal veroorzaakt. Als een hulpdam het begeeft zijn de gevolgen niet te overzien. Er wordt zelfs beweerd dat grote delen van Paramaribo onder water zullen staan aangezien het water in de Surinamerivier zal stijgen. Bovendien kan er allerlei rommel in het stuwmeer terecht komen en de turbines die voor de stroomopwekking moeten zorgen, vernietigen.  Dat er naar goud wordt gezocht op en in de omgeving van het stuwmeer is geen nieuws. Wij kennen allemaal nog het verhaal van de skalians die goud op de bodem van het meer zoeken. Deze kwestie is nooit naar tevredenheid opgelost. Wij weten ook nog hoeveel moeite minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen had in De Nationale Assemblée. In de wandelgangen hebben wij begrepen, dat de activiteiten nog gaande zijn. Nu gaat men op de koop toe in de buurt van de hulpdammen naar goud zoeken. Minister Hok waarschuwt hiervoor. Het valt ons op dat hij kort voor de verkiezingen wel een beetje populair wil doen. Terwijl skalians bezig waren op het stuwmeer zei hij nooit wat, ware het niet dat volksvertegenwoordigers hierover aan de bel hadden getrokken. Nu de regering dit al een poos weet willen wij graag strenge maatregelen hebben tegen degenen die de veiligheid van het land in gevaar brengen want dat is het nu. Er moet hard opgetreden worden tegen mensen die naar het schijnt geen acht slaan op wet en recht. Vraag het maar aan de Fransen hoe zij optreden tegen deze figuren. Alles van deze porknokkers wordt ter plekke vernietigd zonder enige vorm van genade. Men moet ook niet durven om de wet in Frans-Guyana aan zijn of haar laars te lappen. Je leert de justitie direct beter kennen als je het waagt. In ons land treden wij vaak niet op enkel en alleen omdat heel wat bo-bo’s belangen hebben op de goudvelden. Snap je nu dat de ordening van deze sector al jaren gaande is en nooit in het gareel is gebracht. Het lijkt allemaal op brandjes blussen. Vandaag worden illegale goudzoekers verjaagd, die er morgen toch weer zijn. Wij durven gewoon niet het mes erin te zetten.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249