GETALM

Het is thans overduidelijk dat Chikungunya in Suriname een ware epidemie is en we in het gehele Caribische gebied de meeste geregistreerde gevallen van deze virale aandoening hebben. Toen wij over Chikungunya begonnen te schrijven(vele maanden geleden) was het al bekend dat vooral op de Franse eilanden in het Caribisch gebied (Martinique en Guadeloupe) deze ziekte al een groot probleem vormde. Maar zoals we in vele zaken laks zijn en veel te lang talmen was dat met Chikungunya ook het geval. Velen vonden het maar een vreemde naam voor een ziekte en weer anderen zullen wel gedacht hebben het zal wel niet zo een vaart lopen met deze ziekte in Suriname. Men is toen vergeten dat we aan Frans Guyana grenzen en dat er veel vliegverkeer is tussen de Franse gebiedsdelen Martinique en Guadeloupe. Een besmette persoon uit de Franse eilanden had al heel gauw het Chikungunya virus overgebracht naar Frans Guyana. Het is dan ook niet vreemd dat Chikungunya snel zijn intrede in Suriname zou doen. Weken achtereen heeft men nog vanuit het Ministerie van Volksgezondheid getracht een andere voorstelling van de ernst van chikungunya binnen onze grenzen aan de Surinaamse gemeenschap te geven. Het aantal besmettingen zou zeer gering zijn en er zou zeker geen reden zijn tot grote ongerustheid,.Gelukkig kwam er vanuit het Academisch Ziekenhuis Paramaribo een ander geluid en werd er gemeld dat Chikungunya een groot aantal slachtoffers aan het maken was en dat de poliklinieken vol zaten van mensen die getroffen waren door het virus. Het BOG deed nog een verwoede poging om haar handelen te vergoelijken maar voor een ieder was het op dat moment duidelijk dat de berichten vanuit het BOG op zijn minst misleidend waren geweest. Thans hebben we de meeste chikungunya gevallen in het gehele Caribische gebied en dat komt naar onze mening door talmen vanwege de Surinaam-se gezondheidsautoriteiten. Tot op dit moment zijn wij van mening dat men nog veel te traag is met de bestrijding. Men moet vuil gaan opruimen van de erven om broedplaatsen te voorkomen. Velen zijn van mening dat als men tegelijkertijd ook aan bespuitingen doet tegen de dengue muskiet die ook het Chikungunya virus overbrengt het aantal besmettingen drastisch kan worden teruggebracht. De bespuitingen beginnen nu eerst in Nickerie.Waarom men daar eerst begint is naar onze mening een raadsel. Paramaribo en omgeving zijn naar onze mening het zwaarst getroffen. Maar bij het BOG weet men het allemaal beter. Ook hebben wij zo het vermoeden dat men niet over voldoende malathion beschikt om op grotere schaal te bespuiten in en rond Paramaribo. Zal weer wel sprake van geld zijn nemen wij aan. De wereld wordt momenteel doodgegooid met berichten over de ebola epidemie in Afrika. Een dodelijke ziekte waar nog geen adequate medische behandeling tegen bestaat. De meeste ebolapatiënten zijn dan ook ten dode opgeschreven. Zelfs in de VS is men als de dood zo bang voor Ebola en de Amerikaanse media berichten dagelijks over Ebola en de grote kans dat deze ziekte zich vanuit West Afrika verplaatst naar andere delen van de wereld en vele duizenden meer slachtoffers zal maken. Een ebolapatiënt hoeft maar in je land te arriveren en het aantal besmettingen vindt in een sneltreinvaart plaats. We hebben al zo een slecht antwoord kunnen formuleren op Chikungunya en zijn binnen enkele weken het land met de meeste Chikungunya gevallen in de regio. We moeten er dan ook niet aan denken dat een vrijwel altijd fatale ziekte als Ebola hier via overbrenging van een ziek persoon voet aan de grond krijgt. De president heeft volkomen gelijk om nu reeds de hulp van de Pan American Health Organisation in te roepen.

Suriname zal namelijk zeker niet in staat zijn om in zijn eentje het Ebola geweld aan te kunnen. Laten wij de Allerhoogste om zijn bescherming afsmeken dat wij van Ebola bespaard blijven.

More
articles