Heel veel illegaliteit in de visserijsector

Er is sprake van heel veel illegaliteit in de visserijsector. Minister Prahlad Sewdien van landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zei gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers dat heel wat vergunningen vervalst worden. Daarnaast wordt er ook met vervalste vergunningen in de wateren van Frans-Guyana gevist. Sewdien deelde mee dat hij vorige week zondag bij een bezoek aan Nickerie ontdekt heeft dat een vergunning van 2022 vervalst bleek. Bij onderzoek van de inspecteur is gebleken dat een heel andere handtekening dan die van de minister is gebruikt. Ook de stempel die gebruikt wordt is een andere. Sewdien vermoedt dat er ergens een fabriek of drukkerij is waar deze vergunningen vervalst worden. Ook het kenteken van deze boot was vervalst.

Sewdien zei dat er al een calculatie is gemaakt van waar dingen niet goed liggen. De bewindsman vertelde dat toen de kapitein van de boot doorhad dat iets niet goed was, hij met de inspecteur nog op de boot begon weg te varen. Pas toen de eigenaar van de steiger hem belde en meedeelde dat hij illegaal bezig was en dat hij eigenlijk iemand aan het ontvoeren is, keerde hij terug om daarna weer weg te varen. “Een uur na inschakeling van de politie, was de politie nog niet ter plekke. Dus er zijn zaken gaande. De pg is bezig met het onderzoek. Er is aangifte gedaan”, stelde Sewdien. Hij zei dat er gekeken moet worden als het niet gaat om een bolwerk onder leiding van een topper van Guyana. “Die zaken moeten we gaan bossen en opruimen. Ze brengen ons in gevaar”, benadrukte Sewdien.

Hij legde uit dat Suriname documenten heeft getekend dat het land tegen illegale visserij is. Wat er nu gebeurt, is dat deze vissers met vervalste vergunningen helemaal in de wateren van Frans-Guyana gaan vissen. “Als ze betrapt worden, zien ze gegevens van Suriname. Als ze ons aangeven bij de Europese Unie kunnen wij stoppen met de visexport naar de Europese Unie”, sprak Sewdien. De minister deelde mee dat de samenwerking met Guyana moeizaam gaat, maar met Frans-Guyana gaat het uitstekend. “Het probleem is vaker besproken met de Guyanese autoriteiten, maar aan die kant valt er geen afspraken te maken.

Het is ook niet te controleren”, zei Sewdien.

Onlangs was de hoogste man van Frans-Guyana op bezoek bij de president en ook bij de LVV-minister om over de illegale boten te praten.

Sewdien is van mening dat bij illegale praktijken een harde aanpak nodig is. Hij deelde mee dat de Franse autoriteiten voorheen de boten in beslag namen, de motor los maakten op zee en dat werkte. Nu stoppen ze de boten en nemen de netten en vissen in beslag. De vissers worden dan tot de grens begeleid om die weer los te laten, maar dan komen ze weer. In Suriname wordt de boot verbeurd verklaard en in het openbaar verkocht, maar dan komt de boot weer in de vaart. “Soms zijn het de eigenaren die het weer opkopen. We moeten de boten gewoon vernietigen. De Kustwacht heeft drie boten, maar niet de hele kust kan beschermd worden”, benadrukte Sewdien. Hij heeft gevraagd dat 1 boot gestationeerd wordt in Nickerie en de andere twee te Boskamp en Paramaribo. Dat kan preventief werken, omdat men rekening kan houden dat de autoriteiten dichtbij zijn. Wat er nu gebeurt, is dat alle boten in Paramaribo zijn.

More
articles