‘Geen ruimte voor religie in buitenlandpolitiek’

De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, benadrukt dat er geen ruimte voor religie is in de buitenlandpolitiek. Ramdin heeft zaterdagochtend in verband met de deelname van president Chandrikapersad Santokhi aan de Summit of the Americas, een persconferentie gehouden. Daarbij lichte de bewindsman het buitenlands beleid toe. Volgens de minister, dient Suriname zijn buitenlandse relaties te versterken.

Tijdens het bezoek van Ramdin in mei aan Israël, twitterde de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Yair Lapid verheugd, dat ‘’Suriname een ambassade in Israëls hoofdstad Jeruzalem zal openen’’. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat Jeruzalem omstreden is. Israël beschouwt Jeruzalem namelijk als de ondeelbare hoofdstad, maar veel landen menen dat de Israëliërs daarover eerst overeenstemming moeten bereiken met de Palestijnen. In ons land hebben politici en religieuze leiders hun misnoegen geuit over een mogelijke ambassade in Jeruzalem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ook in het parlement werd de minister verzocht af te zien van een dergelijk voornemen. Tijdens de persconferentie ging de minister in op de kwestie, en benadrukte dat een goede relatie met Israël, ‘’enorm voordelig kan zijn op medisch, agrarisch en technologisch gebied’’. Vanuit dat oogpunt, heeft volgens Ramdin, een ambassade in Israël veel voordelen.

‘’Alle kritiek zal meegenomen worden, maar er zijn wel intenties om een ambassade op te zetten. Het proces is reeds ingezet’’, aldus de minister.

Hij zei dat de kwestie niet emotioneel benaderd moet worden. ‘’Een zakelijke nuchtere benadering van alle zaken is belangrijk.’’ De minister zei ook, dat hij niet vooruit wil lopen op zaken. ‘’We zullen een gedegen rapport presenteren aan de president die dan verder richting zal geven aan dit vraagstuk.‘’

De minister kon niet aangeven, wanneer en waar de ambassade komt. ‘’Dit zal nader toegelicht worden, omdat dat in het rapport van de president komt. Ik wil niet vooruitlopen op die conclusies‘’, aldus Ramdin.

Binnenkort zullen er volgens Ramdin gesprekken gevoerd worden met verschillende religieuze organisaties, onder andere de Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV) en de Inter Religieuze Raad in Suriname (IRIS). Volgens Ramdin is het standpunt van Suriname in het conflict tussen Israël en de Arabische wereld, niet veranderd. “Dat blijft staan zoals het is. Wij zien ook geen conflict. Als anderen daar een conflict in zien, en ik hoop niet dat men het in een religieuze context plaatst. In mijn visie is er geen ruimte voor religie als zodanig in onze buitenlandpolitiek. Dat kan niet. We hebben een diversiteit aan etnische groepen, religieuze groeperingen. Als we daarmee beginnen, hebben we grote problemen. Ik houd wel rekening met de geopolitieke- en historische context van zaken”, aldus de minister.

More
articles