WAAR IS USD200 MILJOEN KASRESERVE AAN UITGEGEVEN?

Eind januari 2020 werd bekend, dat de kasreserveregeling was misbruikt door de Centrale Bank van Suriname (CBvS, de Bank). Het ging niet alleen om 100 miljoen US-dollar die verdwenen is, maar ook om 100 miljoen aan termijndeposito’s. Alle media brachten het nieuws en de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) was duidelijk woedend over de gebruikte gelden. Toen vroegen we ons af waaraan het geld was uitgegeven, maar niemand vanuit de regering kon een zinnige uitleg geven. Ex-vicepresident Ashwin Adhin, deed toen op een massameeting van de NDP, de uitspraak dat de gelden waren ingezet om aardappelen en uien te kopen, maar die uitspraak werd nooit onderbouwd.

Tot nu toe weten wij niet wat er met dit bedrag van in totaal USD 200 miljoen is gebeurd. Naar onze mening, lijkt het niet zo moeilijk om dat te verklaren vanuit het ministerie van Financiën, want het geld is digitaal overgemaakt naar de rekening van de staat, dus ‘follow the money trail’. We zijn echt benieuwd en hopen ooit een reactie te krijgen vanuit de regering met betrekking tot dit raadsel.

Het laatste dat wij vernomen in mei 2020, is dat de lokale banken de terugbetaalovereenkomst van de ‘gebruikte’ kasreserves hadden getekend met de CBvS.

Het tekenen van deze contracten volgde na het ringfencen van de kasreservemiddelen. Conform de overeenkomst dient de vastgestelde schuldverplichting uit hoofde van kasreservemiddelen (USD 70,7 miljoen en euro 32,2 miljoen) en termijndeposito’s (USD 70 miljoen en euro 8 miljoen) volledig te worden terugbetaald binnen acht jaar.

De Centrale Bank heeft zich verplicht gesteld tot gelijke driemaandelijkse betalingen. De Bank draagt het valutarisico van deze schuld (zie toelichting 13.3 betreffende de kasreserve). Het interestpercentage bedraagt 6,75 procent per jaar. De Centrale Bank heeft naast andere overeengekomen leningscondities tot zekerheidstelling van deze vordering van de commerciële banken, het bedrijfspand aan de Gravenstraat 5‐7 als onderpand verstrekt. Het in dit kader door de DSB aanhangig gemaakte proces tegen de Bank is door DSB ingetrokken na ondertekening van de terugbetaalovereenkomst tussen de Bank en DSB.

De moederbank heeft tot en met februari 2022, 8 termijnen (van aflossing en rente) elk USD 4,9 miljoen en euro 1,6 miljoen betaald.

Dus los van het feit dat het geld terugbetaald moet worden, vragen wij ons af, hoe het staat met het onderzoek van het Openbaar Ministerie in het kader van het ‘gebruiken’ van de kasreserve zonder toestemming van de banken.

Wij zijn nog steeds van mening, dat er koppen moeten rollen in deze kwestie en dat er zeker een paar verantwoordelijken, los van ex-governor Robert van Trikt en de voortvluchtige gewezen minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, vrij rondlopen. Krijgen wij als media nog een update wat de ontwikkelingen zijn met betrekking tot deze zaak, want het kan niet dat dit ongestraft blijft.

More
articles