Diakonessenhuis last onmiddellijke opnamestop in

(foto: Regillio Derby)

Het Diakonessenhuis heeft per onmiddellijk een opnamestop van patiënten ingesteld. In een bekendmaking liet de directie weten, dat het ziekenhuis dat met een crisissituatie kampt door het uitvallen van personeel tot deze maatregel heeft moeten overgaan. Als gevolg hiervan vallen de diensten gekoppeld aan de Operatiekamer, de Verloskamer en de behandelunit tijdelijk uit. Dit allemaal vanwege het tekort aan personeel. Het ziekenhuis vraagt momenteel patiënten en cliënten om zich bij spoedgevallen te wenden tot een ander ziekenhuis.

‘’Het Diakonessenhuis betreurt deze ontstane situatie en zal maandag de situatie opnieuw beoordelen en vervolgens de stand van zaken bekend maken‘’, aldus de directie in haar schrijven. Het tekort aan personeel heeft te maken met de actie die momenteel gevoerd word. Gisteren toog de actiegroep naar het hoogste college van de staat, om diverse vraagstukken waarmee zij te kampen heeft aan te kaarten. Het personeel is ontevreden, omdat cao-onderhandelingen maar niet afgerond kunnen worden. Het niet ontvangen van de covid-toelage blijkt ook een heet hangijzer te zijn. Vicepresident, Ronnie Brunswijk, die op dat moment aanwezig was in het parlement, sprak de menigte toe en beloofde binnen 10 werkdagen met een oplossing te komen.

More
articles