Gajadien: ‘Je kan de goot niet uit iemand halen’

‘’Als iets in een goot is gevallen, je raapt het op en wast het, dan wordt het schoon. Maar als de goot in iemand zit, kan je hem niet eruit halen‘’, dit zei VHP-parlementariër, Asis Gajadien, afgelopen week in het parlement. Het voorgaande naar aanleiding van uitlatingen die de directeur van de Anthony Nesty Sporthal (ANS), Joel Martinus alias ‘Bordo’, via sociale media zou hebben gedaan aan het adres van de parlementariër. Bordo pikte een eerder gedane uitlating van Gajadien over de gang van zaken bij de ANS niet. Gajadien haalde aan, dat er sprake is van een wild- westsituatie en dat mensen die daar wilden boeken, te horen kregen dat de datum reeds gereserveerd was, terwijl zulks eerder niet het geval was. Dit wekte kwaadbloed bij Bordo die de mening was toegedaan, dat je staat niets doet en hij alles uit eigen kosten moet dekken om het gebouw draaiende te houden. Volgens Gajadien heeft hij Bordo niet aangevallen, maar slechts informatie opgevraagd, betreffende een instituut. Echter merkte hij op dat door de reactie van de ANS-directeur er sprake is van normvervaging en dat de regeringsleiders niet hiertegen optreden. De VHP-parlementariër vroeg aan de regering of er geen criteria meer zijn bij de benoeming van mensen in functies. Gajadien zei verder voor wat betreft de privé aantijgingen, juridische stappen te zullen nemen tegen Bordo.

More
articles