STAKEN VAAK HET UITERSTE MIDDEL

Onlangs heeft de commissie behorende tot de Vereniging Belangen Boothouders Commewijne (VBBC), verklaard dat de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), geweigerd heeft de leden te ontvangen. Door VBBC evenals andere burgers wordt er momenteel zware kritiek geleverd op de TCT-minister, omdat hij afspraken niet nakomt die al geruime tijd zijn gemaakt met de vereniging. De boothouders zijn vanwege de gestegen brandstofprijzen al dagenlang in actie. Ze eisen van de overheid dat ook de boottarieven verhoogd mogen worden. Boothouders vertelden dat de TCT-minister besprekingen over een tariefsaanpassing steeds op de lange baan schuift. Volgens de VBBC is het zo, dat de vereniging al enige tijd bezig is met het ministerie over een tariefsaanpassing. Intussen zijn de benzineprijzen al een aantal keren verhoogd, maar nog steeds kan er volgens de VBBC, nog geen overeenkomst worden gesloten. Prijzen van brandstof, smeerolie en andere producten zijn zoveel keren omhooggegaan, maar de boottarieven blijven volgens de boothouders ongewijzigd. Dit zorgt voor frustratie en irritatie bij de boothouders. Behalve dat boothouders hun dagelijkse werkzaamheden niet kunnen uitvoeren, lijden passagiers ook eronder. Vanwege de stakingen zijn veel passagiers genoodzaakt om met onder andere de auto via de Wijdenboschbrug, Paramaribo te bereiken. Het inzetten van de auto in plaats van de boot, leidt tot extra filevorming richting Paramaribo, omdat de meeste mensen werkzaam zijn in de stad. Personen die in Paramaribo een baan hebben, komen dan laat op hun werkplek aan, omdat ze normaal met de boot, veel sneller de oversteek kunnen maken naar de stad. Daarnaast moeten de mensen die van de particuliere bussen gebruik maken om de oversteek te doen, ook veel meer betalen. Boothouders benadrukten ook dat het bij de staking niet alleen om een tariefsaanpassing gaat, maar ook om de vergunningen. Sommige boothouders zitten momenteel met een vergunningenprobleem, waardoor ze hun werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. Boothouders moeten namelijk veel te lang op hun vergunning wachten, omdat de TCT-minister de gemaakte afspraken niet nakomt. Keerpunt vindt dat de president hier aandacht aan dient te besteden en in dient te springen als regeringsfunctionarissen geen initiatief nemen om een luisterend oor te bieden. Veel mensen die woonachtig zijn in Commewijne, moeten dagelijks naar de stad, omdat zij daar werken of studeren. De regering zal hiervoor een oplossing moeten zoeken door de veerverbinding weer op te starten.

More
articles