MET AZIJN VANGT MEN GEEN VLIEGEN!

Het Interim Management Team (IMT) bij het Korps Politie Suriname (KPS), heeft onlangs tijdens een persconferentie van het KPS beloofd, de criminelen in de politieorganisatie aan te pakken. Het krioelt momenteel van criminelen binnen de organisatie, terwijl het KPS gedisciplineerd zou moeten zijn. Ambtenaren die juist criminaliteit moeten bestrijden, raken zelf erin verwikkeld en sommigen schijnen zelfs mee te werken met criminelen. In de afgelopen periode is gebleken, dat veel politieambtenaren betrokken waren bij verschillende ernstige strafbare feiten. Het betreft niet alleen het KPS, maar ook andere leden van gedisciplineerde organisaties als het Nationaal Leger, de Douane en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV).

Dit is totaal geen goed voorbeeld. Natuurlijk moeten we niet alle korpsleden over één kam scheren, maar Keerpunt vraagt zich af, hoe men denkt dit te bestrijden. Met azijn kan men geen vliegen vangen, zou je kunnen zeggen. Het is geen eenvoudige klus om de ‘fisti kills’ in dit korps aan te pakken.

Vooral om het feit, dat het vaak gaat om zeer hooggeplaatsten binnen het korps die de organisatie op hun tien vingers kennen. Wij concluderen zelfs, dat het IMT alleen niet voldoende is deze ‘rotte appels’ aan te pakken of uit het systeem te verwijderen. Het korps staat normaliter voor het bestrijden van criminaliteit en dat moet het ook blijven. Het vertrouwen in onze korpsen moet volledig terugkeren. Suriname kan het zich niet permitteren dat het wereldwijd getypeerd wordt als land met het hoogste criminaliteitscijfer en crimineel ingestelde veiligheidsautoriteiten. We hebben alleen integere medewerkers nodig in onze korpsen.

More
articles