ZITTEN POLITIEOFFICIEREN MET HUN NEUS IN DE DRUGS?

Je kunt je tegenwoordig nog maar nauwelijks een drugsmisdrijf voorstellen, waarbij geen hoge politieofficieren betrokken zijn geraakt. Je zou wel denken, dat de hoge rang inherent is aan betrokkenheid bij drugsactiviteiten. Wat een funeste ontwikkeling voor het korps! Dan zijn het nou zeker die rotte appels, die het voor de hard werkende en oprechte agenten verpesten. Per slot van rekening zou het niet eerlijk zijn, ze allemaal over één kam te scheren. Maar hoe kan het dat vooral recentelijk, de aanhoudingen van inspecteurs in drugsvangsten, boekdelen spreken? Erger nog, dat in de meest recente zaak, er sprake is van platte moord met voorbedachten rade. Iemand die de wet moet handhaven die zo scheef gaat. Vandaar dat dus de meeste drugszaken onopgelost blijven. Of dat de ‘Big Boys’ niet kunnen worden opgepakt. Niemand hakt de hand van de persoon af die hem of haar te eten geeft, toch?

Moet er een reorganisatie komen binnen het KPS? Moet er een screening komen van het bestand? Moeten agenten uiteindelijk hun luxe bezittingen komen verklaren? In feite heb je een eed afgelegd, en zou dat alles niet hoeven. We nemen als bevolking aan, dat er mensen met een rein geweten in dienst zijn genomen, om de belangen van het volk te dienen en niet die van een groepje drugsbaronnen, malafide handelaars, smokkelaars en andere criminelen. En het is steeds de bond die alle handelingen van zijn misdadige leden tracht te beschermen. Soms zal je als bond je afkeuring moeten uitspreken waar nodig. Trouwens ook die zouden door een ernstige screening moeten gaan. Hoe vaak zijn filmpjes over bedenkelijk handelen van bestuursleden, niet uitgelekt? Maar op de schoot van papa Prade, zaten ze altijd veilig. Laten we daarom kijken wat de nieuwe korpschef ervan maakt.

More
articles