OW vervangt sluisdeur in Commewijne

Het ministerie van Openbare Werken (OW), heeft sedert het aantreden van minister Riad Nurmohamed, de service en renovatie van sluizen en gemalen weer opgepakt. In dit kader heeft de afdeling Sluizen, Gemalen en Kanalen van het ministerie, een aantal sluisdeuren vervangen die niet meer voldeden aan de nodige eisen. In 2021 is het startsein gegeven om de sluisdeur te Johanna Margaretha in het district Commewijne te vervangen. Sindsdien zijn een aantal sluisdeuren vervangen. Op woensdag 16 februari was de sluisdeur te Alkmaar-West in Commewijne aan de beurt.

Na Johanna Margaretha werden de sluisdeuren te Goede Vriendschap, Kronenburg, Bindadiensluis en Sewsluis vervangen. Na bijkans tien jaar is de in zeers slechte staat verkerende sluisdeur te Alkmaar vervangen. Het ministerie is de donateurs zeer erkentelijk voor de genomen initiatieven, voornamelijk in het district Commewijne, alwaar een aantal sluisdeuren met behulp van donaties gerenoveerd of compleet vernieuwd is. De sluis van Alkmaar ligt op een zeer cruciale locatie die zorgt voor de ontwatering van een gebied van ruim 250 hectaren. Het departement van het ministerie in het district Commewijne werkt er heel hard aan om stapsgewijs alle sluisdeuren te inspecteren in het district. Indien nodig, zullen de sluisdeuren worden gerenoveerd worden.

More
articles