INTENSIEVE COMMUNITY SPREADING

We mogen onder geen beding nog doen alsof er geen ernstige ontwikkeling plaatsvindt, voor wat betreft de toename van Covid-19-besmettingen, of die nu door de originele stam, de Delta-variant of Omicron geschiedt. Elke dag meer dan 100O positieve besmettingen geeft geen enkele aanleiding, gelijk een struisvogel, de kop in het zand te steken. Het is overduidelijk dat er nu sprake is van een intensieve “community spreading” en daar moeten maatregelen tegen genomen worden, om te voorkomen dat de zaak helemaal uit de hand loopt. We schreven al eerder, dat de besmettingen grote delen van de maatschappij aan het ontwrichten zijn, en dat de versoepelingen en onvoldoende controle op de naleving van ingestelde verboden, er onder meer de oorzaak van zijn, dat de besmettingen nu de pan uit rijzen. Vooral jeugdigen geraken nu besmet op school en elders en brengen het virus over in familiekring. Het te vroeg openen van de scholen, heeft er ook toe bijgedragen, dat kinderen Delta en Omicron naar huis brengen, waardoor binnen de kortste keren hele gezinnen besmet geraken. Een ander negatief fenomeen betreft de illegale feesten die steeds meer voorkomen en de “community spreading” alleen maar raketsnelheden hebben bezorgd.  De ziekenhuizen lopen nog niet vol met zieke covid-patiënten en ook op de IC afdelingen loopt het nog geen storm, maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen en zachte heelmeesters maken nog steeds stinkende wonden. Er moet drastisch worden ingegrepen en men zal harder moeten gaan optreden tegen de feestneuzen die de zaak volledig verzieken. En als de anti-vaxxers ook nog participeren in het illegale feestgedoe, kunnen we nog veel meer positieven en ellende verwachten. Ook is het nog lang niet duidelijk, of de besmettingen plaatsvinden door de Delta- of Omicron-variant.

Bij de diagnose kijkt men naar de verschijnselen van de patiënt en die lijken bij Delta en Omicron op elkaar, maar het eerstgenoemde virus blijkt volgens internationale bevindingen, veel gevaarlijker te zijn dan het laatstgenoemde. En juist omdat we geen goed beeld hebben, om welke vorm van besmetting het gaat bij de zieken van dit moment, moeten we meer dan voorzichtig zijn en blijven. Vaccineren is het juiste hulpmiddel om zoveel mogelijk mensen te beschermen en de hoop is er daarom overal op gevestigd, dat steeds meer mensen tot het besef komen, dat het inenten levens zal kunnen redden. Waar de overheid ook zo snel mogelijk verandering in moet brengen, is de aanpassing van de boetes. Wie wenst te feesten, moet als boete niet 10.000 SRD betalen, maar bijvoorbeeld 100.000 SRD, en dat gelijk afgerekend dient te worden. Alle installaties moeten geconfisqueerd en niet teruggegeven worden. De overheid zal dan veel meer succes hebben bij het bestrijden van dit gefeest, dat de gehele volksgezondheid in gevaar dreigt te brengen. De regering dient ten spoedigste op te treden en harder toe te slaan, waardoor men gaat beseffen, dat verboden in het belang van de algehele volksgezondheid dienen, te worden  gerespecteerd.

More
articles