CDC -directeur: ‘Vermoedelijke toename sterfgevallen door Delta-variant’

Rochelle Walenksy, directeur van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), heeft verteld dat de ziekenhuisopnames voor Covid-19 in de Verenigde Staten (VS), met ongeveer 33 procent zijn gestegen en het aantal sterfgevallen met ongeveer 40 procent is toegenomen ten opzichte van een week geleden.

Walenksy zei dat de covid-gevallen in de VS, door de verspreiding van de Omicron-variant, naar verwachting de komende we-ken een hoogtepunt zullen bereiken. “De omvang van de toenemende covid-ge-vallen houdt grotendeels verband met de Omicron-variant die nu op ongeveer 90 procent komt”, aldus Walenksy.

Het aantal ziekenhuisopnames in het land neemt sinds eind december toe, nadat de Omicron- de Del-ta-variant inhaalde als de dominante stam van  het coronavirus.  Volgens we-tenschappers, is de recente stijging van het aantal do-den door Covid-19 waarschijnlijk een laat effect van de Delta-variant.

“Misschien zien we sterfgevallen door Omicron, maar ik vermoed dat de sterfgevallen die we nu zien, nog steeds het gevolg van Delta zijn”, aldus Walensky.

More
articles