Vanaf morgen dienstverlening huisartsen onzeker

Opnieuw trekt de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) aan de bel. Vanaf donderdag 13 januari, is de dienstverlening van huisartsen niet langer gegarandeerd als de vereniging en de zorgverzekeraars morgen niet tot een vergelijk komen. De VMS eist een “werkbaar en realistisch voorstel” voor een voorlopig tarief, mede gelet op de uitkomsten van het accountantsrapport. De vereniging en de zorgverzekeraars hadden gezamenlijk een accountant in de arm genomen die de tarieven voor de huisartspraktijken heeft berekend.

In een persbericht zegt de VMS dat het jarenlang getoonde geduld van de huisartsenpraktijken, niet meer vol te houden is. Het gemiddelde tarief per verzekerde per maand dat nu geldt voor de huisartsen, is volgens de VMS “volstrekt onwerkbaar” en heeft geleid tot ‘’dramatische situaties op de praktijken’’.

Eind vorige maand, op 29 december 2021, heeft de vereniging een voorstel gedaan aan de directies van het Staatsziekenfonds (SZF) en de zorgverzekeraars van de Survam om in afwachting van het definitieve tarief zoals vastgesteld door de accountant, een voorlopig tarief te hanteren. Daarbij heeft de VMS benadrukt, dat de particuliere huisartsen met geen mogelijkheid hun praktijken verder kunnen bekostigen.

De VMS vindt het haar plicht de gemeenschap te informeren over een dreigende escalatie. De VMS-leden komen morgen in vergadering bijeen en zullen beslissen hoe verder te gaan als er geen werkbare oplossing wordt bereikt.

 

 

More
articles