Voorlopig geen brood voor sociale instellingen

Chinese bakkerijen gebruiken laatste meel

Als gevolg van het tekort aan meel, is er geen brood voor de sociale instellingen. Stichting 1 voor 12 heeft een eigen bakkerij die sociale instellingen dagelijks gratis van brood voorziet, maar door het tekort aan meel, zal dit voorlopig niet mogelijk zijn. Volgens De Molen zal er pas in januari 2022, weer optimaal blom beschikbaar zijn. Louis Vismale, voorzitter van de Stichting 1 voor 12, zegt in gesprek met De West, dat er elk jaar rond december een tekort is aan meel of gist. Hij hoopt dat er een structurele oplossing komt, zodat de stichting niet meer de dupe hoeft te zijn van deze problemen. ‘’Ik hoop dat 1 voor 12 een betere mogelijkheid krijgt om grondstoffen voor brood te kopen, zodat wij het sociaal werk kunnen voortzetten’’, zegt Vismale.

De heer J. Wong, woordvoerder van 48 Chinese bakkerijen, zegt desgevraagd dat de Chinese bakkerijen enkele dagen terug hun laatste meel hebben gebruikt. ‘’Kleine bakkerijen kunnen door het tekort aan meel niet voorzien worden van meel. Dit heeft tot gevolg dat de samenleving voor een bepaalde periode geen Chinese puntjes zal kunnen kopen’’, aldus Wong. Naar verluidt zullen alleen de industriële bakkerijen zoals Fernandes Bakkerij en Rudisa, kunnen voorzien in een groot deel van de behoefte van de samenleving. De rest van de broodvoorziening van het land vindt plaats door ruim 250 kleine bakkers, waarvan de meesten al door hun voorraad heen zijn. Wong geeft aan dat de Chinese bakkerijen goed zijn voor 250.000 broden per dag.

Volgens Meelmaatschappij De Molen, is het tekort het gevolg van de overheidsbureaucratie en de mondiale scheepvaartcrisis, waarbij wereldwijd ladingen vertraagd zijn. Wong gaf aan, dat de kleine bakkerijen wel meel kunnen inkopen bij andere importeurs, maar dat is veel duurder. ‘’De burger zal dan in plaats van SRD 1.50, SRD 2 moeten betalen voor een puntje. De prijs van brood is betaalbaar doordat de regering meel subsidieert’’, zegt Wong. Hij hoopt dat de regering snel met een oplossing komt, omdat de bakkerijen het al moeilijk hebben. Niet alleen zijn de prijzen van grondstoffen duurder geworden, ook de prijzen van nutsvoorzieningen zijn verhoogd.

More
articles