Gezondheidszorg binnenland laat te wensen over

Vanaf het vertrek van de Cubaanse artsen is de gezondheidssector naar verluidt aanzienlijk achteruit zijn gegaan. Dit zei BEP-parlementariër, Ronnie Asabina, onlangs in De Nationale Assemblee. Volgens Asabina is de situatie sinds het vertrek van de artsen dusdanig verergerd, dat de poliklinieken er verlaten bij staan. Ook het tekort aan medicamenten voor de lokale gemeenschap baart hem zorgen. Asabina betreurt het dat er vanwege de regering zou zijn gesteld dat de vertrokken artsen zouden zijn vervangen door lokale krachten. Hier is volgens de parlementariër niets van waar.

Volgens Asabina heeft Medische Zending slechts 11 artsen. Hiervan zijn zeker 8 werkzaam in Paramaribo. De parlementariër vertelde dat nog niet eens 3 artsen in het binnenland zijn ingezet. Dit is volgens Asabina niets in vergelijking met het aantal inwoners aldaar. Ook vanuit de coalitie werd op verontrustende wijze gereageerd op dit vraagstuk. Zij deed een beroep op de regering een beroep te doen op Cuba, om artsen aan Suriname te zenden. Volgens haar zou dit geen probleem mogen zijn gezien de relatie met het land.

Asabina zei voorts dat als de regering miljoenen aan een expo in Dubai kan investeren, geld vrijmaken voor de gezondheidssector geen probleem mag zijn. Hij wees de regering erop dat onze buurlanden hebben aangeboden bij de zorg te assisteren.

More
articles