Sporten en bewegen met Special Heroes Suriname

De Mr. Huber Stichting en het Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche, doen op vrijdag 10 december mee aan de Special Heroes Sportdag van de Ilonka Elmont Foundation.

Vanwege de covid-situatie in het land zijn er sinds maart 2020 geen sportdagen georganiseerd, met als gevolg dat kinderen met een beperking een behoorlijk tekort hebben aan sport, spel en beweegactiviteiten. Deze groep raakt hierdoor nog meer in de vergetelheid. De Ilonka Elmont Foundation is daarom druk bezig geweest om een manier te vinden, waarbij de sportdagen wel voortgang kunnen vinden binnen de gestelde covid-maatregelen.

‘’De versoepeling geeft ons de ruimte om op een gepaste en verantwoorde wijze onze sportdagen voor kinderen met een beperking wel te organiseren en in een andere vorm te gieten’’, zegt de organisatie. De foundation heeft Special Heroes Suriname een paar jaar geleden geïntroduceerd en in deze vorm zullen ook de sportdagen georganiseerd worden op de school/instelling.

‘’Wij zorgen ervoor dat wij met onze vrijwilligers en trainers de gymles vervangen of aanbieden door in groepjes van maximaal 10 kinderen per keer 45 minuten lang lekker te sporten en bewegen. De docenten krijgen van onze vrijwilligers en trainers de tools in handen om deze sport- en spelactiviteiten voort te zetten door het schooljaar heen.’’ De spelletjes die worden aangeboden zijn onder andere: kegelen, Chinees voetbal, parachute met bal, hoelahoep, overgooien (dit vooral voor de kinderen van de Mr. Huber Stichting die niet mobiel zijn). Op 10 december zal de Ilonka Elmont Foundation tussen 08.00u en 11.00u simultaan op beide locaties, het Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche en de Mr. Huber Stichting, aanwezig zijn. In totaal doen er 62 kinderen met een (meervoudige) beperking mee.

More
articles