Commissie van Overleg Rechtspositionele Aangelegenheden Kustwachtpersoneel een feit

De Commissie van Overleg Rechtspositionele Aangelegenheden Kustwachtpersoneel, is een feit. De installatie werd op 3 december gedaan door minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) en majoor Radjoe Bhola, waarnemend directeur Kustwacht Suriname en is gebeurt op basis van de Wet Instelling Kustwacht artikel 22 van april 2017. Mehzabeen Ramsaroep is de voorzitter van deze Commissie Overleg Rechtspositionele Aangelegenheden Kustwacht personeel. De overige leden zijn: Ryan Hyslop, Leroy Leilis, Altagracia Schet en Mark Kartowikromo. De hoofdtaak van deze commissie is volgens voorzitter Ramsaroep, het schriftelijk adviseren van de directeur van de Kustwacht om arbeidsconflicten te voorkomen en het waarborgen van de rechtspositie van de arbeiders.

Minister Somohardjo zegt dat het belangrijk is dat de kustwachtmedewerkers de knelpunten eerst onderling bespreken, om zo stagnatie binnen de operaties te voorkomen. “De kustwacht heeft een zware taak op zich, waarbij er zelfs ‘dead or alive’ situaties zich kunnen voordoen, hierdoor kan zij zich geen enkele vorm van stagnatie permitteren”, benadrukt de minister. “Problemen zijn er altijd om op te lossen”, aldus de minister. Als er problemen zijn, moeten die in overleg met de commissie voorgelegd worden aan de directeur. Majoor  Bhola zegt dat de commissie conform de Wet Instelling Kustwacht, uit minimaal drie en maximaal uit vijf personen bestaat die afkomstig zijn uit de Kustwacht geledingen. Het voorkomen van ernstige arbeidsconflicten, is volgens de waarnemend directeur Kustwacht, een van de kerntaken van de Commissie van Overleg Rechtspositionele Aangelegenheden Kustwachtpersoneel.

More
articles