Het boterde nooit tussen Pokie en directeur GBB

De directoraat van GBB mevrouw“Vitolie weigerde op een gegeven moment om aan het werk te komen. Geruchten ging toen al dat ik haar ontslag zou hebben gegeven, wat nooit het geval is geweest. Op een gegeven moment bezocht zij zelf mijn vergaderingen niet meer, maar ondanks dat, bleef ik haar de bijzonderheden opsturen”, aldus de ex-minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Diana  Pokie, in gesprek met een nieuwsmedium. Dit naar aanleiding van haar ontslag en de geruchten die rondgingen met betrekking tot  het tekenen van stukken. De ex-bewindsvrouwe lastte na haar ontslag enige perstilte in, maar doorbrak onlangs het zwijgen omdat volgens haar de partij  (ABOP) tracht haar imago te schaden.

Volgens Pokie is Vitolie een pleegdochter van vice president Ronnie Brunswijk. Deze zou het niet eens zijn geweest met het beleid dat de ex-minister voerde. “Ik wou transparantie. Ik was niet daar voor een partij of leden van een partij, maar voor de totale samenleving. Dit was Vitolie een doorn in het oog. Ze zou op een gegeven moment zelf hebben aangegeven, dat zij niet meer aan het werk komt, totdat haar “vader” mij zou hebben ontslagen. Ze heeft haar daad bij het woord gevoegd”, gaf Pokie aan. Volgens haar heeft de partij waarvan zij lid was, nooit een verklaring gegeven, inzake haar ontslag, maar vinden partijtoppers het nu nodig, zaken anders te verkopen aan de achterban. “Van de voorzitter kreeg ik alleen te horen, dat ik geen draagvlak meer heb binnen de partij, dus zij mij zou bedanken. Voor de rest weet ik tot op heden niet wat ik verkeerd heb gedaan als minister. Ik ben ervan overtuigd, mijn werk naar eer en geweten gedaan te hebben. Ik daag een ieder die enige informatie beschikt over verkeerde handelingen die ik zou hebben gepleegd, deze publiekelijk kenbaar te maken”, aldus Pokie.

Volgens de ex-minister wordt er nu ook gesproken over een kwestie, waarbij Leo Brunswijk boos zou zijn geworden, omdat zij een aanvraag van hem niet zou hebben getekend. Pokie zei aan daadwerkelijk niet te hebben getekend, omdat de grond al aan iemand toebehoorde. “Ik ben oprecht bezig en onrecht zal door mij zeker niet beloond worden. Ik heb hem gevraagd een ander stukje uit te kiezen, gezien daar reeds bezet was, maar hij weigerde. Als dat de reden voor mijn ontslag is geweest, weet ik niet”, aldus Pokie.

De ex-bewindsvrouw zegt niet uit de politiek te zullen stappen, echter is zij geen lid meer van de Abop. “Het was niet mijn keus. Men heeft mij verwijderd uit appgroepen, en ik krijg geen uitnodigingen meer voor vergaderingen. Het is dus duidelijk dat men jou niet meer lust”, liet Pokie weten. Volgens haar staat zij voor een nieuwe uitdaging en moet de gemeenschap haar op de voet blijven volgen. Als zij naar een andere partij zal stappen, is nog niet bekend. “Ik weet één ding zeker en dat is dat ik nog heel veel te doen heb voor de mensen die in mij geloven”, aldus Pokie.

More
articles