Brandstofprijs zal met minimaal SRD 2,50 stijgen

Miljoenen liters benzine worden uit Suriname gesmokkeld

In de afgelopen tien maanden is er in Suriname ruim 12 miljoen liter brandstof meer verkocht dan gebruikelijk. Volgens minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning is de teller voor dieselverbruik in januari van 27 miljoen naar 33 miljoen liter in oktober geklommen.  Ook werd een behoorlijke hoeveelheid aan ongelode benzine getankt, waar dat in januari nog 16 miljoen liter bedroeg is tot in oktober al 22 miljoen liter toegenomen. De West verneemt, dat deze toename niet ligt in het verbruik van de lokale bevolking, maar aan de smokkel van brandstof. Naar verluidt, is benzine in de buurlanden al geruime tijd een stuk duurder door de gestegen prijzen per barrel op de wereldmarkt, waardoor de smokkel van onze brandstof naar Frans-Guyana en Guyana enorm is toegenomen. Doordat de regering de prijzen bij de pomp niet optimaal heeft aangepast, wordt de illegale handel op een verkapte manier gesubsidieerd door de overheid. Hierdoor is de schuld bij de oliebedrijven steeds verder opgelopen, omdat er een enorme hoeveelheid aan brandstof is gekocht. De schuld van de Staat aan de oliebedrijven, te weten SOL, Rubis en Gow2 loopt al geruime tijd op en ligt momenteel boven de SRD 400,- miljoen. De oliemaatschappijen hebben onlangs in een schrijven laten weten aan de regering, dat de maat voor hen vol is en dat zij de subsidie op brandstof, niet meer kunnen voorschieten. Volgens Achaibersing is er continu overleg met de oliebedrijven over deze kwestie en indien deze situatie zo doorgaat, kan er een brandstofschaarste ontstaan, omdat de pompstations hun deuren zullen sluiten. Voorst vernemen wij, dat de regering het niet zover zal laten komen en daarom zeer binnenkort de brandstofprijzen aan de pomp, zal moeten aanpassen.

De pompprijs in Suriname ligt momenteel behoorlijk onder de werkelijke kostprijs. Sinds januari 2021 heeft de Staat de governmenttake systematisch teruggebracht, waardoor die geen inkomsten genereerd voor de Staat, terwijl er wel geld moet worden uitgegeven om zo de kostprijs te dekken. Volgens bekomen informatie, betalen burgers SRD 2,50 te weinig bij de pomp voor ongelode benzine. De kostprijs zou eigenlijk al rond de SRD 18,45 moeten liggen, maar die is tot nu toe SRD 15,95 die we nu aan de pomp betalen. Hierdoor moet de staat op elke liter ongelode benzine die wordt getankt, SRD 2,50 bijleggen. Hierdoor subsidieert de staat benzine en het kost het hen meer dan SRD 70 miljoen per maand, hetgeen tot nu wordt voorgeschoten door de oliemaatschappijen.  “De internationale olieprijs per barrel is in de afgelopen periode behoorlijk gestegen, waardoor de subsidie, ook is toegenomen. Als de internationale olieprijs blijft stijgen en de hoeveelheid aan benzine die wordt getankt steeds toeneemt, zullen de overheid en de oliebedrijven niet langer in staat zijn voor te schieten, met alle gevolgen van dien”, vernemen wij uit goed ingelichte bron.

Brandstofsmokkel vanuit Suriname

Onlangs werd er een onderzoek uitgesteld door de grenspolitie van Saint Laurent du Maroni (Frans-Guyana), Police Nationale de la Guyane en daarbij werd een ​​netwerk ontmanteld dat een illegaal tankstation in de stad Charbonnière exploiteerde. De aangeboden brandstof werd verkregen door smokkel van brandstof uit Suriname. Naar verluidt, werd er meer dan 1.000 liter brandstof per dag illegaal naar Frans-Guyana met een korjaal vanuit Suriname. Op de locatie heeft de Franse politie 32 vaten brandstof in beslag genomen, te weten 1.200 liter in de korjaal en 1.140 liter benzine en pompapparatuur in een pand. Ook werd een bedrag van € 55.000 aangetroffen. De boot die voor het smokkelen werd gebruikt, werd vernietigd.

More
articles