‘Betrokkenen bij Srefidensiviering moeten vaccinatiebewijs of negatieve PCR-test overleggen’

In verband met 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid is er vanochtend door de Presidentiele Werkgroep 46 jaar Srefidensi, een persconferentie belegd in de Congreshal. Tijdens de persconferentie werd de samenleving geïnformeerd hoe de viering op donderdag 25 november eruit zal zien. Voorzitter van de werkgroep Stanley Dijksteel, deelde mee, dat de aangelegenheid zodanig in het nieuwe normaal gevierd zal worden. ‘’Als samenleving koersen wij naar het nieuwe normaal, maar de covid-pandemie is nog niet voorbij, dus we zullen al onze activiteiten moeten aanpassen aan deze omstandigheden. Net als vorig jaar, zullen we het deze keer ook op gepaste wijze doen.‘’

Volgens Dijksteel is Srefidensi een herdenking en meetmoment die we niet voorbij kunnen laten gaan. Gelet op het feit dat er op 25 november geen totale lockdown van kracht is, zal er volgens Dijksteel geen publiek toegelaten worden. Alleen personen die functioneel aanwezig moeten zijn, mogen de viering bijwonen. ‘’Uitgaansverbod no de a dey dati, soso sma san de fanowdu sa kon. Ze moeten ook een vaccinatiebewijs of een negatieve PCR-test overleggen”, benadrukte Dijksteel.

Hij onderstreepte, dat er geen totale lockdown op die dag zal zijn, maar dat alle MoHaNa-maatregelen strikt zullen moeten worden opgevolgd. Ook benadrukte Dijksteel, dat het niet de bedoeling is dat mensen vanwege hun functionaliteit besmet naar huis gaan. Volgens hem werd er bij de decoratie activiteiten van afgelopen zaterdag reeds op vaccinatiebewijs of een negatieve PCR-test  gecontroleerd en wil men ook bij de Srefidensiviering hetzelfde doen. ‘’Dit geldt ook voor de eenheden die zullen deelnemen aan het defilé en de parade.” Bij het startsein van de activiteiten, zegt Dijksteel, zal er gecontroleerd worden of de leden negatief zijn en/of ze een vaccinatiebewijs hebben overlegd. Zoals gebruikelijk, zal er volgens Dijksteel ook een veiligheidszone zijn. Verder zal er vanaf 24 tot 25 november een wegomlegging zijn in de gebieden waar het defilé en de zullen worden gehouden. ‘’De veiligheidszone zal op 24 november worden geactiveerd. Dit betekent dat alle horeca-activiteiten, binnen de veiligheidszone, zullen moeten worden stopgezet. Dit zal natuurlijk in overleg met de sector geschieden.” De veiligheidszone wordt volgens Dijksteel, pas op 25 november om 14.00 uur opgeheven.

-door Orsilia Dinge-

 

More
articles