‘Gebruik Pfizer-vaccin tot eind februari 2022 veilig’

Flacons gecontroleerd door EU

Onlangs heeft de Pan Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) in een persbericht bekendgemaakt, dat de huidige batch van het Pfizer-vaccin in ons land gebruikt kan worden tot februari 2022. Javier Asin, de coördinator van het Nationaal Coördinatie Team (NCT) onthulde dat de Europese Unie (E.U) via een document heeft aangegeven dat het Pfizer-vaccin een nieuwe houdbaarheidsdatum onder de ‘ultralow temperature’ bewaarconditie zal hebben, die tevens ook door de E.U. is goedgekeurd. “We vinden het jammer dat niet van tevoren aangekondigd werd, dat de houdsbaarheidsdatum met zes maanden verlengd is, maar we willen een ieder geruststellen, dat er niks vreemds aan de hand is”, aldus Asin.

Hij vertelde, dat bij het document de richtlijnen wel zijn aangegeven met betrekking tot de voorzichtigheid bij het gebruik. “Op de flacons staat er een datum van 30 november 2021 vermeld, maar de EU heeft bevonden dat de flacons langer houdbaar zijn, mits bewaard – 70 graden celsius”, stelde Asin. Uit voorzichtigheid wordt er met zes maanden gewerkt en tegen de zes maanden aan, zullen de vaccins beoordeeld worden of de kwaliteit nog goed is en of het dus langer bewaard kan blijven. Volgens Asin, wordt dat echter op een geavanceerde manier bepaald. Ook de kwaliteit van de voorraden zal op afstand, voortdurend gemonitord worden, door de farmaceut Pfizer en de internationale autoriteiten. Hierbij, zullen zij kijken of de voorraden na zes maanden vernietigd moet worden, of als die langer gebruikt kunnen worden. “Het kan langer zijn als geconcludeerd wordt, dat de kwaliteit nog goed is. Dit alles is geverifieerd. We hebben toestemming het vaccin te gebruiken tot eind februari 2022”, zei Asin.

-door Charelle Gill-

More
articles