NPS vreest 5e besmettingsgolf bij publieke viering Srefidensi

Op 25 november 2021 zal de 46ste Onafhankelijkheid van Suriname oftewel Srefidensi worden gevierd. De regering heeft zoals dat het geval was bij vele nationale vrije dagen, nog geen total lockdown aangekondigd op 25 november. De NPS is de afgelopen dagen in intern beraad geweest over de mogelijke ernstige gevolgen van een Srefidensi viering, indien er geen lock-down zou worden afgekondigd voor die dag zoals in het afgelopen jaar bij alle nationale feestdagen is geweest; laatstelijk nog bij de Divali viering. “Een publieke viering van Srefidensi op donderdag 25 november geeft ruimte aan massa’s om op de been te komen”, benadrukt de NPS in een persbericht.

Een analyse van de epidemiologische gegevens gepubliceerd door het Bureau van Openbare Gezondheidszorg, BOG, vertoont het beeld van een teruggaande uitbraak met een positieviteits graad van 12.89% (streven is naar < 10%) en een Reproductie getal, R, van 0,78 op 19 november 2021.

“Hoewel deze cijfers een positieve neergaande trend van de uitbraak aangeven, is dit gegeven geenszins reden voor verdere uitbreiding van versoepeling van de maatregelen. Er is nog steeds een actieve COVID-19 uitbraak gaande. De teruggaande cijfers moeten geplaatst worden tegen het licht van een nog steeds sterk achterlopende vaccinatie dekking. Momenteel is slechts 52.94% van de doelgroep populatie gevaccineerd, waarvan 44.29% volledig is gevaccineerd (2 prikken) en 8.65% gedeeltelijk is gevaccineerd (een prik). Een nog steeds actieve uitbraak door een agressief coronavirus en een te lage vaccinatiedekking, zijn de perfecte ingrediënten voor opnieuw een rampzalige periode welke precies rond Kerst, Oud en Nieuw zal vallen”, stelt de NPS.

Aangevoerd wordt dat het ontbreken van stringente maatregelen om massabijeenkomsten te voorkomen op 25 november, zou kunnen leiden tot een vanwege de overheid geïnstigeerde mogelijke 5de COVID-19 golf. “Dat kunnen we de bevolking niet aandoen; en dit kunnen we zeer zeker de zorgsector niet aandoen. De NPS stelt voor de Overheid te adviseren, een gedegen risicoanalyse te maken over de viering van de Onafhankelijkheid, verscherpte maatregelen te treffen en af te kondigen op grond van deze analyse voor controle op handhaving van de beschermende maatregelen ter preventie van een besmetting met het SARS-CoV2 virus welke de ernstige ziekte COVID-19 veroorzaakt.”

De NPS zal ook vanuit haar eigen gelederen de gemeenschap oproepen om met zijn allen ervoor te zorgen dat Suriname een 5de COVID-19 golf als gevolg  van de Srefidensi viering ons bespaard blijft. De NPS stelt voor dat de voorzitter van DNA en de Assembleeleden de gemeenschap oproepen met zijn allen een 5de golf te voorkomen en dat alle de NPS ter beschikking staande bronnen aangeboord worden om de oproep van de Partij zo wijd mogelijk te verspreiden: Radio, TV, Krant, Facebook, Instagram etc.

De NPS roept ten eerste de regering op de controle op handhaving van de maatregelen sterk op te voeren door speciale aandacht te schenken aan controle op het publiek langs de weg tijdens de Traditionele Parade. Hierbij wordt gevraagd dat het langs de weg staan van publiek ontmoedigd wordt en dat er gezorgd wordt voor livestreaming van de Parade zodat mensen niet uit huis hoeven te gaan. Daarnaast wordt gevraagd naar een opvoering en tijdige detachering van de controle en surveillance op groepen ter voorkoming van samenscholing.

Ten tweede wordt opgeroepen te praten tot het publiek middels video boodschappen. Gevraagd wordt dat ouders hun kinderen aanmanen tot voorzichtigheid wanneer zij met vrienden zijn en de MoHanA maatregelen strikt in acht te nemen om niets mee naar huis te brengen. Ook worden jongeren en volwassenen opgeroepen, om het vertrouwen in hun gesteld door de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en bescherming bij hun te leggen, en die niet te schaden.

Een derde oproep wordt gedaan aan de horeca om hun ondernemingen open te stellen voor gevaccineerden en de ongevaccineerden op een aangepaste wijze te accommoderen. Daarnaast wordt de horeca gevraagd zorg te dragen voor goed geventileerde ruimtes zodat bezoekers de 1.5 meter afstand kunnen bewaren.

Tenslotte worden alle niet of nog niet volledig gevaccineerden opgeroepen zich te laten vaccineren. “Ook al is vaccinatie niet de “Holy Grail” voor de beteugeling van de uitbraak, het is wel het belangrijkste middel om de uitbraak en daarmee de pandemie onder controle te krijgen en mensen tegen de gevaren van COVID-19 te beschermen. De NPS zal zelf erop toezien dat haar leden zich strikt houden aan de Covid regels en voorschriften”, aldus de NPS in haar persbericht.

More
articles